4

Дізнався на сайті, що:

В українській мові прийменник по вживають з іменниками, займенниками, числівниками; конструкції з ним виражають такі відношення

а) часові: по обіді, маю відпустку по 15 березня, приїду по святах (іноді можна замінити іменником у родовому відмінку з прийменником після – після свят);

б) об’єктні: погладив по голівці, по коліна у воді;

в) мети: пішов по воду, пішла по гриби (і за грибами), поїхав по рибу;

г) кількісні відношення: по 25 осіб у групі; працює по 10 годин на добу;

д) найчастіше вживаємо цей прийменник на позначення просторових відношень: по садочку ходжу

Також на цій сторінці також вказано:

прийти по делу(рос) — прийти у справі(укр)

Але чому тоді "піти по хліб" правильно, але "піти по справах" неправильно, хоча в обох випадках використовують прийменник для позначення мети.

1 Answer 1

3

Коли ви йдете по хліб, ви маєте на меті купити собі хліба і в результаті мати хліб. Коли ви йдете по гриби, ви маєте на меті назбирати грибів і в результаті мати гриби. Коли ви йдете по хліб, по гриби, воду, по рибу і так далі, метою цього є мати оте, по що ви йшли.

Коли ви йдете "по справах", що є вашою метою?

3
 • 1
  Тобто Ви маєте на увазі, що то інше значення мети, так?
  – Sasha
  Commented Apr 28, 2021 at 8:37
 • 3
  До речі, погоджуючись з Вами, що в словосполученнях «по хліб, по воду» і «у справах» дещо різні значення мети, додам ще одну думку: «Словник української мови» в 11 томах про оце «по хліб, по воду» каже, що (окрім того, що використовується при вказуванні саме на предмет, особу, а не на будь-яку мету) воно сполучається зі знахідним відмінком — тобто навіть якби іменник «справа / справи» був частиною ряду «по хліб, по воду, по…», то було б «по справу / по справи», а не «по справі / по справах».
  – Sasha
  Commented Apr 28, 2021 at 8:45
 • 1
  Так, погоджуюсь.
  – Kreiri
  Commented Apr 28, 2021 at 15:37

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.