7

Чи хто знає чому в українській мові, слова тюркського походження "кавун" та "гарбуз" мають інше значення ніж в мовах тюркських народів, наприклад у кримських татар:

  • kavun - диня
  • karpuz - кавун
  • qabaq - гарбуз

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.