7

Насамперед мене бентеже сполука іменника і прикметника.

Наприклад Вікіпедія, без джерел, наводе сполуки виду:

 1. Прикметник + іменник, steel blue як синя сталь. При цьому на просторах щодо кольору можна зустрїти наприклад сталь синя, золото старе, шчо схоже на випадок з біолоґією: гуска сіра і ворона чорна, через шчо можлива плутанина.

 2. Прикметник + прикметник, аndroid green як андроїдний зелений. По сутї, прямий переклад з Анґлійської.

 3. Прикметник + родовий іменник, Brandeis blue як блакитний Брандейса. Зручно проти Брандейський блакитний, тобто коли власні назви.

 4. Складений через дефіс, amaranth pink як амарантово-рожевий. Короше за повну форму, але його не всюди застосувати чи менш естетичне, коли прикметників більше за двох.

Помітно, же для анґлійської то просто* іменник як прикметник і прикметник. Також подеколи є записи через дефіс як violet-eggplant.

* переважно, бо подеколи є явне перетвореня до прикметника за допомогою наростка наприклад -ian як в Persian blue. Правда, і тут можна посперечати ся і тлумачити як іменник: блакитний персів.

Візьму до прикладу Mars red, з котрого можна зустрїти переклади як: марсіанський червоний, Марс червоний, червоний Марс, марсово-червоний.

Якшчо брати за найпростїшою уніфікацію, то для мене най-красшим способом буде другий. Але то суто для мене. Тож чи є десь офіційний перелік кольорів чи поради?

4
 • 1
  2-ге і 3-тє — це, на мій погляд майже те саме, лише питання смаку й милозвучності (андроїдний зелений vs. зелений «Адроїда», Брандейсів (брандейсівський) блакитний vs. блакитний Брайдеса). Тобто, по-моєму, суттєві варіанти — це 1-й, 2-й (≈3-й) і 4-й.
  – Sasha
  Commented Apr 13, 2021 at 5:02
 • Зауважу стосовно 1-го — порівняння з біологією є дещо помилковим, адже у латині іменник передує прикметнику, а в англійській навпаки. Steel blue — це сталевий синій, тобто це словосполучення радше пасує до 2-го.
  – strixaluco
  Commented Apr 13, 2021 at 17:24
 • Відгук про нові мітки. Це питаннє не про переклад [особїво з анґлійської]. Також не зовсїм про прикметники, але най будить. Commented May 13, 2023 at 22:22
 • Android Green — це колір зеленого робота Android, який є логотипом операційної системи Android від Google. Коректним перекладом буде "зелений Андроїд". developer.android.com/distribute/marketing-tools/… Commented Sep 10, 2023 at 5:56

3 Answers 3

4

Натрапив на невеличкий — менше 100 сторінок — діяспорський словник: Англійсько-український словник назв кольорів і кольорознавства (Анатоль Вовк, редактор Богдан Струмінський), 1986 рік.

steel blue noun and adjective «сталѐвосі́рий» колір, опис: (в середньому) сіря́воси́ній [1, 4], ясноблакитний [4], сѝнюватостале́вий [П].

Лише це слово зі згаданих в запитаннї було. Втім, словник має додатки з описами і свою систему УНК — універсальне назовництво кольорів, що основана на американській Universal Color Language, тобто UCL. Раджу ознайомити ся. Там також є роздїл з назвою правопис складених назв кольорів, котрого і витягну сюди…


Правопис складених назв кольорів

У проблемі писання складених слів (сукупно чи з розділкою) «Харківський правопис» радив «оглядатися на наголос», а саме в словах з одних наголосом писати складники разом (напр. жовтогарячий), а з розділкою писати слова з двома наголосами (напр. сільсько-господарський) (Б-12, стор. 85). Цей критерій, одначе, недостатній, бо є численні випадки, де кількість наголосів неясна чи непевна.

Тому в словнику ми застосували семантичний критерій писання складених назв, як більше надійний. Згідно з ним таку назву пишемо з розділкою (дефісом), якщо обидва складники рівнорядні, але пишемо її вкупі, якщо один член назви тільки модифікує другий, тобто він йому підпорядкований, а тим самим він з ним нерівнорядний. (Пропозиція редактора словника).

До складених назв кольорів з рівнорядними складниками належать ті, що стосуються дво або більше незмішаних, суміжних кольорів (назви, що відносяться до двобарвности або різнобарвности), напр., чорно-білий, синьо-жовтий, червоно-біло-синій.

До нерівнорядних, підпорядкованих складників у назвах кольорів зараховуємо ті, що проходять від слів, які визначають ясноту кольору: блідий, ясний, помірний, темний або його інтенсивність (насиченість): сірявий, брудний, помірний, густий, яскравий, ярий.

Також нерівнорядно складеними вважаємо назви одностайних проміжних між головними, кольорів таких, як жовтозелений (к. середній між жовтим і зеленим) та жовтавозелений (зелений к. з домішкою жовтого). Тому, що це правило веде до деяких довгих назв, для допомоги в читанні даємо при таких словах головний (´) та допоміжний (`) наголоси, напр., брунатнува̀тооли́вковий, червона̀вофія́лковий.

Врешті нерівнорядно складеними є слова, в яких наявне порівнанна (метафора), напр. сніжнобілий (білий, як сніг), небесноблакитний (блакитний, як небеса) та полумʼяночервоний (червоний неначе полумʼя).

Тому, що в правописі складених назв кольорів наявні різниці в правописних словниках (А-11, А-13, А-27) і в правописних довідниках (Б-6, Б-12), а знову ж у термонологічних словниках «Золотої доби» української термінології (1923-1932 рр.) знаходимо численні правописні непослідовності, наша система є спробою цю ділянку правопису усистематизувати. У менше повній формі ця система вжита також в Українському правописі П. Ковалева (Б-6).


Нажаль, нічого про порядок не сказано. Але можна помітити, що зазвичай складений прикметник без дефіса або, що рїдше, прикметник + іменник кольора. Для прикладу наведу дві статтї також:

Pompeian red noun «помпейська червінь», «помпѐйськочерво́ний», опис: червоний (помі́рний або сірявий) [2]; сірий черво̀ноора́нжовий або ясний червона̀вобруна́тний [4].

Prussian blue noun and adjective «пруська синь», колір «пруськосиній», берлінський лазу́р [П, С] (колір піґменту), опис: синій (помі́рний або си́льний) або блакитний (темний або густий) [2, 3, 4]; яскра̀воси́ній або блакитний [С].


Домовленості

« » — слова в таких лапках є дослівним перекладом англійської назви, невживаним, одначе, у мововжитку

Значення кодів джерел у реєстрі словника

[1] Merriam-Webster Collegiate Dictionary (Підрозділ В. ч. 17)
[2] American Heritage Dictionary (Підрозділ В. ч. 1)
[3] Oxford Illustrated Dictionary (Підрозділ В. ч. 13)
[4] Dictionary of Color Names (Підрозділ В. ч. 10)
[П] Подвезко і Балла, Англо-український словник, (Підрозділ А. ч. 25)
[С] Словник української мови, 11 томів (Підрозділ А. ч. 5)

Джерела і література до теми

(А-11) Головащук, С. І. та ін. Орфографічний словник української мови. Київ, в-во «Наукова думка», 1975.
(А-13) Голоскевич, Г. Правописний словник. 8-ме вид. Нью-Йорк, вид. А. Білоуса, 1952.
(А-27) Рудницький, Яр. і Церкевич, К., ред. Правописний словник української мови. Нью-Йорк і Монтреаль, УММАН і НДТУМ, 1979.
(Б-6) Ковалів, П. Український правопис. 2-ге вид. Нью-Йорк, Інст. Укр. Мови, 1977.
(Б-12) Український правопис. 1-ше вид. Харків, ДВУ, 1929.

1
 • 2
  Гм… Тобто, якщо я правильно розумію, вони радять писати «синьозелений», коли мова, наприклад, про однотонний об'єкт проміжного кольору між синім і зеленим (зелений з нотками синяви), але «синьо-зелений», коли, наприклад, об'єкт чітко двобарвний, тобто поверхня складається з окремих синіх і зелених фрагментів? Це дуже логічно, але от чи дійсно розділятимуть це люди на практиці…
  – Sasha
  Commented Feb 6, 2022 at 15:17
2

Як я вже писав у коментарі, я не бачу принципової різниці між 2-м та 3-м (як на мене це питання лише смаку та милозвучності: андроїдний зелений vs. зелений «Адроїда», Брандейсів (брандейсівський) блакитний vs. блакитний Брайдеса), відповідно лишаються 1-й, 2-й (≈3-й) і 4-й.

Я не знаю щодо офіційних/стандартних назв, але, по-моєму, всі три способи мають право на існування і я не бачу причин звужувати вибір (усі три способи доречні, але частково в різних випадках).

1-й спосіб (синя сталь, рожевий персик, блакитне небо) — це формально не назви кольорів (адже сталь — це матеріал, персик — це плід тощо). Якщо контекст задано, то ці словосполучення застосовні; або ж контекст можна явно задати, додавши слово колір — «спідниця кольору синьої сталі», «автомобіль кольору рожевого персика», хоча це дещо довго/одноманітно; але поза контекстом використання такого способу може мати недолугий чи навіть неграмотний вигляд. Перевагою цього способу є те, що ми як завгодно точно означувати колір, не обмежуючи кількість слів (кольору стиглого рожевого персика, що так добре визрів під лагідними променями сонця одеського лану). Коротко: «+» — можна описувати колір як завгодно точно чи поетично; «−» — поза контекстом формально нелогічне, а явне додавання слова колір робить фрази довшими/одноманітнішими.

2-й (3-й) спосіб (Брандейсів блакитний або блакитний Брандейса) — це вже зазначення кольору (на «персиковий рожевий» уже неможливо заперечити, мовляв, персик — це плід, а не колір). Але ми все ще не завжди можемо використовувати такі означення в реченні без слова колір (а іноді навіть і з ним не можемо): у словосполученні «доларовий зелений светр» обидва прикметника (і доларовий, і зелений) стосуватимуться іменника (тобто виходитиме доларовий светр, а не доларовий зелений). Також цей спосіб дає дещо менші засоби для уточнення, ніж попередній. Отже: «±» — формально коректне, але використовувати в реченні без слова колір все ще не завжди можливо; «±» — порівняно високі можливості для вточнювання, але граматично ми все-таки обмеженіші, ніж у 1-му способі.

4-й спосіб з погляду граматики, наскільки я знаю (виправте мене, будь ласка, якщо я помиляюся), накладає жорткі обмеження. Річ у тім, що дефіс у, наприклад, «жовто-зелений стіл» позначає, що стіл і жовтий, і зелений (а не те, що слово жовтий є просто вточненням до слова зелений). Відповідно ми не можемо написати, наприклад, брандейсівсько-блакитний чи брандейсово-блакитний, бо формально це означатиме брандейсів(ський) і блакитний (а не по-брандейсівському блакитний, як нам би хотілося). Хоча це не може виступати аргументом проти інших варіантів написання (якщо не через дефіс, а окремо чи разом: брандейсівсько блакитний, брандейсовоблакитний), але я не знаю, чи використовуються вони десь; також, можливо, такий спосіб застосовний, коли перша частина хоча б частково має семантику кольору (золотисто-жовтий) або вся пара широковживана. Зате, коли такий спосіб можна застосувати, воно відмінюватиметься як повноцінний прикметник. Отже: «−» — не завжди можна так складати пару; «+» — якщо можна, то результат добре інтегрується будь-куди без додавання слова колір.

-1

Офіційний список кольорів

Колір — це суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі в межах видимого для людського зору діапазону (від 380 до 760 нм). Теоретично людське око здатне розрізняти до 10 мільйонів кольорів, тому список широко розповсюджених і використовуваних кольорів постійно уточнюється.

Основні кольори — кольори, змішуючи які можна отримати всі інші кольори та відтінки.

В українській термінології основними кольорами спектру називають червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий.

Втім, проблема відповідності кольорів в українській та англійській термінології ускладнюється тим, що сучасна англійська мова не розрізняє блакитного і синього кольорів, тож обидва позначає кольором blue. Та перекладом позначення синього проблема не обмежується, то ж звідки взялися подвійні назви в англійській мові?

RGB color model

RGB - це адитивна колірна модель, в якій основні кольори світла червоний, зелений та синій складаються у різний спосіб для відтворення широкого спектру кольорів. Колірна модель RGB адитивна у тому сенсі, що коли світлові промені різного кольору (частоти) накладаються у просторі, їх світлові спектри складаються (довжина хвилі до довжини хвилі), утворюючи повний результуючий спектр.

Але пристрої від різних виробників по-різному визначають і відтворюють значення RGB. Тому, щоб визначити яким саме має бути еталонний колір, було створено прив'язку до кольорів, які можна зустріти в фізичному світі і спостерігати неозброєним оком.

Persian blue (перський блакитний) - це колір мінералу лазурит, яким традиційно вкривають крівлі мечетей на Близькому Сході та прикрашають керамічні вироби.

Mars red (червоний Марс) - колір ідентичний до брудної іржі, яка утворюється внаслідок окислення заліза. У великій кількості іржу можна спостерігати в атмосфері планети Марс.

Steel blue (сталевий синій) — це відтінок синього кольору, який нагадує блакитну сталь, тобто сталь, яка була піддана вороненню для захисту від іржі. Це один із найменш яскравих відтінків синього, його зазвичай ідентифікують як синьо-сірий колір.

Pompeian red (помпейський червоний), Prussian blue (пруський синій) і т.д.

Система підбору кольорів Pantone

Pantone — це стандартизована система підбору кольорів для відтворення за допомогою друку. Вона набула широкого використання спочатку серед виробників одягу, а потім і графічних дизайнерів, друкарень та і в інших галузях.

Стандартизуючи кольори, різні виробники в різних місцях можуть посилатися на систему Pantone, щоб переконатися, що їх кольори збігаються без прямого контакту з оригінальним. З 2000 року Інститут кольорів Pantone почав оголошувати «Кольори року», завдяки чому став відомим широкому загалу.

CMYK color model

Процес CMYK — це метод кольорового друку за допомогою чотирьох чорнил — блакитного, пурпурового, жовтого та чорного. Більшість друкованих матеріалів у світі виготовляється за допомогою процесу CMYK і існує спеціальна підгрупа кольорів Pantone, які можна відтворити за допомогою CMYK.

3
 • 2
  Вибачте, але мені здається, це не відповідає на запитання. (Може, на заголовок, але не на оснавний текст.)
  – Sasha
  Commented Feb 21, 2022 at 10:22
 • Всьо так, як написав Саша: не во̂дпове̂дає на запитання. Також очьовидно, що геть не читалиʼсте мого запитання, бо вже згадувавʼем там Вікіпедію, котра без джерел, наводе з тою самою ланкою. Commented Feb 21, 2022 at 17:06
 • @Sútnôstj, моя відповідь покликана доповнити вже існуючі від інших учасників, надає відповіді щодо перекладу наведених прикладів з посиланнями на першоджерела та роз'яснює за яким принципом оригінальні кольори отримали свої назви. Commented Oct 14, 2023 at 10:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.