10

Чи використовуються в наші часи патроніми утворені від жіночих імен?

На жаль не пам'ятаю подробиць, але десь згадувався історичний випадок, коли дитині дали патронім по материнському імені, бо мати була королівського роду, а батько - ні.

Інший приклад - з літератури, де один (одна?) з героїв має по-батькові від імені своєї матері, бо вона - відьма (тобто знову - про успадкування по жіночій лінії).

Є лінія князів - Ольговичі, хоча ця назва утворена від імені Олега Святославича, князя Чернігівського.

Пошук дає приклади жартівливих утворень ("якби ми жили при матріархаті"), але є і форми, подібні до утворених від жіночих імен.

Наприклад Альбе́рт Катери́нович Ка́вос - щоправда його батько-італієць мав ім'я Катерино.

Данюк Віктор Тетянович - нажаль не міг знайти імені його батька, можливо це псевдонім, оскільки Віктор Тетянович - співак.

Чи використовуються такі "матроніми" у сучасній практиці? Наприклад, якщо ім'я батька невідоме, або через те що мати не хоче давати по-батькові засноване на імені батька?

1 Answer 1

9

Відповідь на це питання полягає радше в юридичній площині, аніж у лінгвістичній.

Сімейний кодекс України, зокрема ст. 147 регулює визначення по батькові дитини

Стаття 147. Визначення по батькові дитини

 1. По батькові дитини визначається за іменем батька.

 2. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Ст. 135 цього ж Кодексу визначає порядок запису про невстановлених батьків дитини

Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

 1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання чи перебування запис про матір та батька дитини провадиться відповідно до цієї статті, за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина.

 1. Якщо батьки дитини невідомі, державна реєстрація її народження проводиться за рішенням органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім'я, по батькові дитини і відомості про батьків.

Тобто, запис про батька має бути обов'язково, хай і зі слів матері, або за заявою родичів, або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, або за рішенням органу опіки та піклування.

Оскільки чинне українське законодавство (той же Сімейний кодекс) визнає шлюбом

"сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану" (ст.21),

то батьком дитини може бути особа тільки чоловічої статі.

Отже, навіть якщо батько дитини записується зі слів матері, ім'я може бути тільки чоловічим. Хіба що мати доведе, що жіноче ім'я, яким вона хоче записати по батькові дитини, насправді є чоловічим іменем.

4
 • Але все рівно цікаво як, наприклад, справляється з визначенням патронімів від жіночіх імен діаспора у Канаді
  – chizh
  Commented Feb 25, 2017 at 18:38
 • @Chizh не зовсім зрозуміло, за яких обставин у діаспорі щось буде відрізнятись від сучасних українських правил. Якщо щось і має відрізнятись, то хіба що відсутність вимоги мати патронім взагалі, або навіть відсутність змоги такий патронім вказати в офіційних документах.
  – Sassa NF
  Commented Feb 26, 2017 at 13:08
 • в Канаді дозволені одностатеві шлюби, наскільки мені відомо
  – chizh
  Commented Feb 26, 2017 at 13:45
 • Власне, цитуючи ст. 21 Сімейного кодексу України, я й намагалася сказати, що в Україні не дозволені одностатеві шлюби (наразі). Commented Feb 26, 2017 at 14:31

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.