17

В англійській мові у разі виникнення потреби назвати якусь особу, ім'я якої не можна встановити використовують замінник (екземпліфікант) John Doe (чол.) або Jane Doe (жін.).

Чи є наразі такий екземпліфікант в українській? Вікіпедія наводить лише варіант ім'ярек, але поза його початковим церковним контекстом він мені не зустрічався.

 • 1
  Пов'язане питання: Батькович. – Sasha Feb 26 '17 at 22:23
 • Використання складових, що походять від одного імені, на мою, думку привертає увагу читача та спонукає його до обережного аналізу "а чи справді таке можливо"? Наприклад: Петренко Петро Петрович. – Gluttton Feb 27 '17 at 22:13
7

Усталеного позначення, наскільки мені відомо, немає.

Різноманітні установи і ЗМІ використовують різні замінники:

Тощо

| improve this answer | |
 • 7
  які негарні приклади подають українські ЗМІ. – Sassa NF Feb 26 '17 at 13:10
7

Не знаю щодо широкого вжитку, але ім’ярек використовували:

Поїзд генерала (ім'ярек) — Микола Хвильовий в новелі "Кіт у чоботях"

...промовляв голова комнезаму (ім'ярек) Херсонської губернії... — Остап Вишня у збірці "Літературно-мистецькі усмішки"

«Я, ім’ярек, ознайомився з ділом і вважаю слідство закінчене. Більше нічого не маю додати». —Іван Багряний у романі "Сад Гетсиманський"

От тільки жаль, ніякий же дослідник
вже не встановить, хто він, ім’ярек.
— Ліна Костенко у поемі-балладі "Скіфська Одіссея"

Інформація зі сторінки mova.info.

| improve this answer | |
2

В шаблонах офіційних документів зустрічаються:

 • Іванов Іван Іванович
 • Петров Петро Петрович
 • Сидоров Сидор Сидорович

В жартівливому контексті вживаються такі загальні імена:

 • Вася/Василь Пупкін (Зробив це якийсь Вася Пупкін);
 • Пушкін (Ну і хто за тебе уроки вчитиме - Пушкін?);
 • Папа Римський (Ну і хто за це буде робити - Папа Римський?).
| improve this answer | |
 • 1
  Вася Пупкін, то в Росії. – Yola Feb 26 '17 at 19:21
 • 3
  Власне, Іванов/Петров/Сидоров — це теж російські реалії, хоча в нас їх теж часто застосовують в ролі екземпліфікантів, іноді адаптуючи до Петренків/Сидорчуків. – Sasha Feb 26 '17 at 22:21

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.