7

Deep Learning — галузь машинного навчання (machine learning), що використовує багатошарові штучні нейронні мережі для розв'язання різних задач - від класифікації до машинного перекладу.

Стаття у Вікіпедії перекладає deep learning як глибинне навчання, однак зустрічається і варіант глибоке навчання.

Який варіант є правильним?

0

4 Answers 4

7

Навчання не проходить "на глибині", а йде повністю, з поверхні до найглибшого місця. Наприклад, глибинна бомба вибухає на певному шарі, на певній глибині. А навчання глибоке, бо навчання відбувається скрізь. А не лише на глибинних шарах. Більше того, в англійській learning is deep, тому що мережа - глибока.

Ось, наприклад, цитата з Deep Learning Book by Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville https://www.deeplearningbook.org/contents/intro.html

The hierarchy of concepts enables the computer to learn complicated concepts by building them out of simpler ones. If we draw a graph showing how these concepts are built on top of each other, the graph is deep, with many layers. For this reason, we call this approach to AI deep learning

Крім того, є протиставлення shallow learning vs deep learning. Це протиставлення встрачається при перекладі "глибинний", натомість з'являється додатковий сенс, якого не було. Приклад: кажуть про "глибинний зміст", мова йде про неочевидний зміст, захований на глибині, а не лежить на поверхні. В нейромережах, у свою чергу, зміст розподілений по всіх шарах, а не десь на певній глибині.

3
 • 1
  Отже, тоді shallow learningнеглибоке (мілинне?) навчання, а не поверхневе? Apr 10, 2021 at 11:20
 • Більше того, в англійській learning is deep, тому що мережа - глибока. Глибинне теж перекладається як deep, тому цей аргумент недоречний.
  – Yola
  Nov 9, 2021 at 14:08
 • Якщо в мережі 10 шарів і всі після 2-го ми вважаємо глибокими, то навчання відбувається переважно на глибині і тому термін глибинне підходить.
  – Yola
  Nov 9, 2021 at 14:10
3

Почну з того, що із Вікіпедією в цьому питанні буде складно сперечатися. Це ресурс, який з'являється в ґуґлі першим на запит deep learning, і цю статтю переглядає досить багато людей. Та перейдімо до доступних методів аналізу.

ГРАК

Корпус не допомагає: три результати за запитом "глибинне навчання" й ті самі три результати за запитом "глибоке навчання". Ці результати немає сенсу аналізувати й порівнювати, бо це навіть близько не узус і не вибірка.

GOOGLE

Доведеться звернутися до менш надійного Google. Знову маємо приблизно однакові результати: 12 сторінок результатів на запит "глибинне навчання" й 14 сторінок результатів за запитом "глибоке навчання". Спробую порівняти джерела на перших двох сторінках.

За глибинне навчання: Вікіпедія, онлайн-курси Prometheus, КУБГ, ВНТУ, КШЕ, ХДМА, онлайн-курси ED-ERA, Віртуальний центр цифрової науки, словник glosbe, Запорізька Політехника, Британська рада, ЗНУ тощо.

За глибоке навчання: видавництво Пітер Прес, Научний журнал Интернаука, сайт evergreens.com.ua, НУ"ЛП" і ще декілька неясних видань.

Хоч я і поважаю Львівську політехніку, але тут вона, очевидно, в меншості. Можна зробити висновок, що в науковому узусі більше прижилося "глибинне навчання", а в загальному узусі використовуються обидва словосполучення, хоч Вікіпедія перехиляє його в бік "глибинного навчання". Якби я станом на зараз обирав, яке використовувати словосполучення, я би обрав глибинне навчання.

Словник

Словник не допомагає. Глибинний і глибокий часто мають взаємозамінні значення. Не можна чітко сказати, яке з них більше пасує. Орієнтуватися таки доведеться на узус. З іншого боку, у визначенні deep learning йдеться про шари, і слово "глибинний" використовується поруч із "шарами" в інших контекстах:

Знання будови глибинних шарів Землі допомагає вивчати розміщення різних мінеральних корисних копалин в її надрах (Наука і життя, 1, 1957, 22);

Думаю, всі факти свідчать на користь "глибинного навчання".

2
 • 1
  Як практик, категорично не згоден. ukrainian.stackexchange.com/a/6621/3501
  – old-ufo
  Apr 6, 2021 at 13:34
 • @old-ufo семантично погоджуюся. Словотворчо - не дуже. Іноді приживається не дуже точний варіант. Сподіваюсь, у нас приживеться точний, але мовні закони цього не передбачають. Тобто, або цим хтось дуже ґрунтовно займеться, або випадково на популярних ресурсах щось зміниться, тоді є шанс. Інакше - ні.
  – P. Vowk
  Apr 10, 2021 at 17:11
2

Витяги

Олекса Синявський, 1941

Норми української літературної мови → Словотвір → Наростки прикметникові

§ 100. Значіння їх і вживання

 1. -кий (-окий) — дуже поширений наросток при інших наростках (-ський, -енький…), але й сам буває при деяких пнях:

  а) при іменникових пнях: соло́дкий, швидки́й, струнки́й, шорстки́й, боязки́й, пухки́й…, де подекуди він уже не відчувається як наросток, надто в -окий: широкий, глибокий, високий

 1. -ний, -ній — найширше вживаний наросток при різних пнях і з різноманітним значінням:

  а) при іменникових пнях на означення матеріялу, далі відношення, ґатунку, властивости (але в меншій мірі, як -астий, -истий): молочний, пшеничний, залізний, камінний, мідний, розумний, бездоганний, срібний, житній, оксамитний, будівельний, народній, барвний… (отже наближається значінням, а іноді й спадається з -овий, -яний).

Висновок

Якшчо грубо і не забувати про переважно, то:

 • Глибокий просто позначає прикметність до глибу, в тому числі глиб-ини. Тобто „подібний” глибині.
 • Глибинний позначає те саме, але радше зі властивостями. Тобто „шчось є са́мою” глибиною.

Можна підставяти слова як низький проти низинний і рівень, аби легше сприйняти.

Як розумію, тут deep наведене як подібність чи мету, тому надаю перевагу на користь глибокий.

2

Для правильного перекладу треба розуміти який сенс вкладено у англійське слово deep в оригінальному терміні. Наскільки я розумію, deep використовується для позначення розміру мережі, тобто на мою думку глибокий буде більш правильно, оскільки це слово може використовуватися як характеристика розміру. Натомість глибинний не має такого значення, тому досить дивно чому саме його було обрано як основний варіант перекладу.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.