6

Добрий день! Дуже часто послуговуюся такою конструкцією: "Предмет А мислиться як предмет Б", "Письменник витлумачує предмет А як..." і т.д. Наскільки вдало (з погляду збереження змісту) можна замінити оце "як" на "в ролі", "у значенні" тощо? Які ще є варіанти? Сполуку "в якості" не підтримую -- вважаю її калькою з російського "в качестве".

1 Answer 1

1

Заміна "як" на "в ролі" або "у значенні" є адекватним варіантом і зберігає зміст відношення між предметами/поняттями. Також можна використовувати сполучення "значення" (наприклад, "Предмет А має значення предмету Б") або "синонімічно" (наприклад, "Предмет А вживається синонімічно предмету Б").

Інші варіанти залежать від контексту і можуть бути використані у відповідному випадку. Наприклад:

В розумінні - для надання роз'яснень щодо змісту предмету/поняття. Як - якщо дуже важливо зазначити точне порівняння між двома предметами/поняттями. Ідентичним з - якщо два предмети/поняття мають абсолютно однакове значення або є тотожними. Включає в себе - якщо предмет А є більш широким поняттям, яке включає в себе предмет Б. У будь-якому випадку, вибір конструкції залежить від контексту і мети висловлювання, і не завжди існує один правильний варіант.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.