4

Добрий день! Дуже часто послуговуюся такою конструкцією: "Предмет А мислиться як предмет Б", "Письменник витлумачує предмет А як..." і т.д. Наскільки вдало (з погляду збереження змісту) можна замінити оце "як" на "в ролі", "у значенні" тощо? Які ще є варіанти? Сполуку "в якості" не підтримую -- вважаю її калькою з російського "в качестве".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.