3

Чи потрібне тире у слогані: "З користувача — в творця"?

1
  • 2
    Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Запитання, які не демонструють спроби автора самостійно відповісти на нього, змушують інших користувачів повторювати роботу, що її, можливо, вже було виконано автором запитання. Це заважає надавати точні відповіді. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Ask а також «Якими мають бути гарні запитання і відповіді». Щоб виправити запитання, натисніть edit у лівому нижньому куті під запитанням. Ще раз, ласкаво просимо і дякуємо, що приєдналися до спільноти! Feb 7, 2021 at 9:52

1 Answer 1

3

Такий слоган не вимагає постановки тире.

«Генеральний регіонально анотований корпус української мови» версії 10 має приклади без тире, зокрема: (про перетворення суб'єкта) «із дранки в перепіранку», «із яструбів у голуби»; (про зміну стану, яку, здається, можна вважати як перетворенням суб'єкта, так і фізичним переміщенням) «із забуття в безсмертя», «з пітьми у світло», «з пустелі у пущу»; багато прикладів про фізичне переміщення.

Але тире можна й поставити, наприклад, згідно з § 121.4 чи § 121.17 «Українського правопису» 2015 року (с. 174 і с. 177 відповідно):

Тире ставиться: <…>

На місці пропущеного члена речення, переважно присудка. [Вважаючи, що повне речення звучить «з користувача перетворитися в творця» — коментар мій.] <…>

Взагалі для означення спеціально підкреслюваної паузи різного змістового й стилістичного характеру. [Вважаючи, що ми хочемо спеціально підкреслювану паузу — коментар мій.] <…>

«Генеральний регіонально анотований корпус української мови» версії 10 має і приклади з тире, зокрема: (про перетворення суб'єкта) «із депутата — у політики»; (про зміну стану, яку, здається, можна вважати як перетворенням суб'єкта, так і фізичним переміщенням) «з холоду — в жар»; кілька прикладів про фізичне переміщення.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.