3

Шукаю більш милозвучний відповідник словосполученню "cold chain" - мається на увазі сукупність засобів, приладів (машин) та дій по забезпеченню збереження харчових продуктів від лану до столу. На всьому шляху від виробника до споживача. Холодильний ланцюг звучить трохи кострубато і, на мою думку, не всім зрозуміло.

1 Answer 1

4

«Порядок забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні», а за ним і українська вікіпедія пишуть холодовий ланцюг (не холодильний). Щоправда перший уживає це словосполучення в лапках.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.