1

Як граматично правильно використовувати "по батькові"? Чи вірно побудована фраза "Українські по батькові [фіксуються джерелами починаючи з століття]"?

На мою думку, "по батькові" не є іменником і не може бути підметом.

0

Наскільки я розумію, будь яке слово чи словосполучення в певних контекстах може відігравати роль іменника й бути підметом. Наприклад:

Твоє «пробач» (або: твоє «будь ласка», твоє «чи я тобі не заважаю?») мені вже остогидло.

або

Звідси ясно, що в своїй роздвоєності поет цілий, що і закривавлене вчора і осяяне завтра — лише дві іпостасі одного: днів, життя людського, як воно крізь погляд поетів відбивається (Максим Рильський, «Про двох поетів», 1926).

3
  • Це інше. Мені важко висловити це українською омовою, але в ваших прикладах слова в "лапках" використовуються не в прямому значенні. Проти "Ваше "по батьковi" мені набридло" я б не заперечував. Але я питав про "по батьковi" без лапок. – behemothus Jan 18 at 15:51
  • @behemothus, можу помилятися, але мені здається — чим частіше щось використовується в ролі іменника, тим менше бажання явно ставити біля нього лапки. От другий приклад (про закривавлене вчора й осяяне завтра) без лапок. – Sasha Jan 18 at 16:12
  • Другий приклад - я ще не рoзбiрав, важко, )) Думатиме. – behemothus Jan 18 at 16:20

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.