1

Маємо місто Олешки і від нього названі Олешківські піски.

Також маємо місто Каховка і від нього назване Каховське водосховище. Зауважте, Каховське, а не Каховківське.

Може це через милозвучність, можливо ш і с поруч не дуже звучать чи є інша причина?

1
Скоротилися Не скоротилися
Русанівка → Русанівський (не Русанівківський, Русанівкинський чи Русанівковський) Олешки → Олешківський
Жмеринка → Жмеринський (не Жмеринківський, Жмеринкинський чи Жмеринковський) Шостка → Шосткинський
Каховка → Каховський (не Каховківський, Каховкинський чи Каховковський)

Здається мені, що різниця в тому, що в лівих трьох випадках ми вже маємо буквосполучення -ів-, -ин-, -ов-, що мають вигляд суфіксів присвійності (і додавати ще один такий суфікс не хочеться (навіть незважаючи на те, що можна було б уникнути повторення, використавши інший суфікс)).

3
 • 2
  Буцький каньйон скоротився.
  – Yola
  Jan 6 at 13:09
 • 1
  @Yola, так, виходить, що -ів-/-ин-/-ов- перед -ськ- у загальному випадку додавати необов'язково (навіть коли у слові немає власного -ів-/-ин-/-ов-; Житомир → Житомирський, а не Житомирівський, Житомиринський чи Житомировський; тобто, виходить, у відповіді я навів необхідну умову додавання -ів-/-ин-/-ов-, але не достатню). Виходить, у випадку Олешків і Шостки перепоною справді стає немилозвучність (ніхто не хоче казати «Олешцький» і «Шостцький»).
  – Sasha
  Jan 6 at 23:29
 • 1
  якщо ви перенесете це у відповідь, то я готовий її прийняти.
  – Yola
  Jan 6 at 23:42

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.