2

Візьмемо для прикладу речення з подібним повтором:

Після повторних замірів точка роси змінилась на незначне значення.

Очевидно, звучить воно не дуже гарно. Спроби його перефразувати закінчуюються невдачею:

 • "значення [...] змінилось на незначне (що?)" — ще гірша тавтологія;
 • "[...] точка роси змінилась на невелике значення" чи "[...] на мале значення" — вислів втрачає виразність і звучить кострубато;
 • "[...] точка роси незначно змінилась" — корпус mova.info має приклади вживання подібних висловів, але з технічного погляду вислів "точка роси змінилась" позбавлений сенсу, оскільки змінилось саме її "значення", а не точка роси сама по собі;
 • "[...] значення точки роси трохи змінилось" — в кожній предметній області є розуміння тої кількості зміни, розмір якої описує слово "незначний" (або принаймні про це можна домовитись зарання), проте слова "трохи", "невеликий" тощо явно позбавлені такої властивості (до того ж, виразність явно втрачена);
 • "[...] змінилось на малу кількість" — одразу з'являється запитання: кількість чого? Проте, навіть якщо уточнити, що мова йде про "малу кількість сантиметрів / кубометрів / тощо", звучить це геть паскудно.

Отож, яким чином можна виразно і гарно описати незначну зміну певного значення? Можливо, якесь із моїх перефразувань насправді широко вживане, і моя претензія до нього є несправедливою?

2
 • 1
  "Після повторних замірів значення точки роси змінилось, проте несуттєво" можливо, так?
  – Jack_oS
  Dec 31, 2020 at 8:32
 • Згоден із @Sasha, що слово значення необов'язкове, але якщо все ж треба, то можна спробувати його замінити на показник.
  – Yola
  Dec 31, 2020 at 21:07

2 Answers 2

3

Перепрошую, що відповідаю не напряму на Ваше запитання, більшість Ваших претензій мені справді не дуже зрозуміла, тому напишу принаймні те, що я бачу.

Перша моя думка була написати: «Після повторних замірів точка роси змінилася неістотно».

Але мені не дуже подобається твердження, наче точка роси змінилася саме після замірів. Так, «після» необов'язково означає «внаслідок», «після» може означати лише порядок у часі, а не причинність, але ж тут нема мови навіть про порядок у часі: точка роси цілком могла змінитися до повторних замірів (і найімовірніше так і було), а заміри лише виявили це. Тому б я сказав: «Повторні виміри/заміри виявили (лише) незначну/неістотну зміну точки роси» — або ще краще: «Повторні вимірювання/замірювання виявили (лише) незначну/неістотну зміну точки роси»​¹.

Позицію «з технічного погляду вислів „точка роси змінилась“ позбавлений сенсу, оскільки змінилось саме її „значення“, а не точка роси сама по собі» я, якщо чесно, не дуже розумію. Тобто змінюється не зріст дитини, а значення зросту дитини, не об'єм газу, а значення об'єму газу? Мені знається це синонімічними формулюваннями. Але якщо я помиляюся і це важливо, то: чи не допоможе, якщо змінити вислів «точка роси» на вислів «температура точки роси»? (Або принаймні на «значення температури точки роси» — використання слова «неістотний» допоможе уникнути одноманітності «незначну… значення».)

¹ Багато хто вважає в цьому доречнішим використання слів типу «{ви/за}мір{юва/я}ння», «{ви/за}мір», розрізняючи дію, подію, наслідок (див. також 1, 2). Хоча я не вважаю, що в дійсності українська мова настільки «регулярна» й однозначна, але принаймні в деяких контекстах це може бути важливо.

2

У початковому реченні у вас теж міняється точка роси, тому "[...] точка роси незначно змінилась" є точною заміною. Якщо ж "[...] точка роси незначно змінилась" вам не подобається, то і оригінал має не подобатись.

У свою чергу, можу запропонувати такі варіанти

 1. ... оцінка точки роси змінилась на незначну величину.
 2. ... обчислене значення точки роси незначно змістилось [в плюс або мінус].
 3. ... значення точки роси у межах похибки не змінилось [що і означає "незначно" на діалекті науки].

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.