4

Я читала про можливий подвійний наголос пОмилка і помИлка, але не знайшла однозначної інформації про наголос в множині, особливо, родовий відмінок: пОмилок, помИлок чи помилОк? Підкажіть, будь ласка, як правильно?

7
 • 2
  Does this answer your question? "Помилка". На який склад робити наголос? Commented Dec 22, 2020 at 16:29
 • @Daria ваше питання є повною копією цього питання. За правилами платформи SE, це питання-дублікат. Будь ласка, закрийте його і надалі, перш ніж ставити питання, перевірте чи на нього або на подібне вже не відповідали(в такому випадку також можна вважати ваше питання питанням-дублікатом).
  – improbable
  Commented Dec 22, 2020 at 17:29
 • @bytebuster, я спочатку хотів підтримати Вас, але потім подивився уважніше, і зрозумів, що в тому дописі немає ані слова про множину, а Daria, як я розумію, зазначає, що якраз читала той допис, але питає про множину.
  – Sasha
  Commented Dec 22, 2020 at 18:33
 • @improbable, те саме.
  – Sasha
  Commented Dec 22, 2020 at 18:33
 • @Sasha, я вважаю, що "наголос у слові помилка" — це достатня межа гранульованості запитань на цьому сайті. Якщо ми вважатимемо самостійно-істотним запитання "наголос у слові помилка у множині", то що зупинить когось від подальшого поділу і отримання ще 2*7=14 запитань виду "наголос у слові помилка в однині у давальному відмінку". Commented Dec 22, 2020 at 20:51

1 Answer 1

2

«Словники України онлайн» від УМІФ

«Словники України онлайн» від УМІФ, незважаючи на те, що дають подвійний наголос у відмінках однини цього слова, для множини дають лише один варіант наголосу:

відмінок однина множина
називний пО́мИ́лка помилкИ́
родовий пО́мИ́лки помилО́к
давальний пО́мИ́лці помилкА́м
знахідний пО́мИ́лку помилкИ́
орудний пО́мИ́лкою помилкА́ми
місцевий на/у пО́мИ́лці на/у помилкА́х
кличний пО́мИ́лко помилкИ́

Наголос при числівниках два, три, чотири відповідає наголосу в родовому відмінку однини, а не наголосу в називному відмінку множини (загалом це типово для української мови: нема козИ́, мої кО́зи, дві козИ́), тобто з два, три, чотири наголос теж подвійний.

Інші погляди

Словник Кримського і Єфремова

Російсько-український словник Кримського і Єфремова (1924–1933), якщо це, звісно, не описка й помилка сканування, дозволяє подвійний наголос навіть для множини:

Оши́бка — по́ми́лка, о́(б)ми́лка, по́хибка, хи́ба. [Ортографі́чні по́милки́, по́хибки. По́милка за фальш не йде́ = -ка в фальшь не ставишся].

— але в цьому випадку наголошуються не 1-й і 2-й склад (як в однині), а 1-й і 3-й.

Висновки

Якщо хочете точно не помилитись, кажіть мої помилкИ́, моїх помилО́к тощо. Але деякі словники вважають допустимими мої пО́милки, моїх пО́милок тощо теж (але не «мої помИ́лки», «моїх помИ́лок» тощо).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.