7

Нещодавно почув від колеги "як на зразок". Це ж якась... калька з російської? Хоча не зрозуміло, "зразок" чого?

Можна взяти за основу наступну фразу:

Как насчет встретиться завтра и обсудить этот вопрос.

Але, можливо, вам спаде на думку щось більш... ідіоматичне?

2 Answers 2

10

Мені здається, що прямого перекладу немає, але є деякі варіанти, які можуть вам підійти:

  1. Як щодо...? (UPD. перепрошую, якраз це і є прямим перекладом, адже "насчет чего-то" - це і є "щодо чогось")

Як щодо завтра? Не хочеш зустрітися й обговорити це питання?

  1. З приводу...

З приводу цього питання... Не хочеш зустрітися й обговорити його завтра?

  1. Як думаєш...?

Як думаєш, можемо зустрітися завтра й обговорити це питання?

  1. Що там із цим...

Що там із цим питанням, можемо завтра зустрітися й обговорити?

1
  • 1
    Як щодо... (думаю, це найвдаліший адаптивний переклад) Commented Jan 29, 2021 at 13:31
3

"Как насчет" - є розмовним варіантом "относительно чего-нибудь" чи "по поводу чего-нибудь", "о чём-либо” і т.п.

Я використовую в таких випадках варіанти слів "стосовно", "відно́сно" чи "з приводу(чогось)" і як запропонували раніше "як щодо". Останнє, хоча і є найближчим по формі, але не є вживаним в варіанті речення з прикладу.

Якщо шукати відповідник де буде не слово в слово, а словосполучення передаюче значення по змісту, то з загально принятого вжитку побудова речення українською зміниться.

Для запропонованого речення, якщо ви налаштовані на зустріч, радив би конструювати речення починаючи з слів:
"Пропоную зустрітися завтра...",
"Як ви ставитесь до зустрічі завтра..."
"Якщо Ваша ласка, можемо зустрітися завтра..."

як приклад, в Хараламб Зінке,Анатолій Литвиненко,Любий мій Шерлок Холмс,1990

"Мушу повідомити Вам дещо важливе . Якщо Ваша ласка, пропоную зустрітися на кілька хвилин у готельному холі."

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.