3

Чи правильно буде вживати прийменник "по" у словосполученнях "по пам'яті" у наступних реченнях:

"Зайшов ось... по старій пам'яті. Діватися більше нікуди." (рос. "Зашёл вот... по старой памяти. Деваться больше некуда.").

На сайті OnlineCorrector знайшов деякі приклади заміни прийменника "по", і мені здається, що буде правильно використати "у", що в результаті дасть наступне речення: "Зайшов ось... у старій пам'яті. Діватися більше нікуди."

Також цікавить як виглядатиме словосполучення "по дружбі", приклад: "Приходь, покажу по дружбі." Чи правильно використовувати прийменник "по" тут також?

1 Answer 1

3

Роблячи запит [tag="prep.*"] [lemma="старий"] [lemma="пам'ять"] у ГРАК-10, я бачу лише два варіанти:

  • по старій пам'яті (здебільшого);
  • за старою пам'яттю (рідше).

(Трапляння у старій пам'яті там є, але лише одне й у іншому контексті.) Отже раджу використовувати по старій пам'яті й за старою пам'яттю.

Я не спеціаліст, але, наскільки я знаю, по — загалом прийнятний прийменник української мови. Наскільки я знаю, його замінюють на щось інше в трьох випадках: (1) коли його було помилково вжито в ролі, яка йому в українській мові не притаманна (а притаманна, наприклад, у російській); (2) коли його було вжито в ролі, яка йому справді притаманна, але є й інші способи висловлення думки, про які, на жаль, часто несправедливо забувають (тобто його вживання не було помилкою, але краще врізноманітнити мовлення, ніж завжди піддаватися одному й тому самому варіанту); (3) просто за інерцією (гіперпуризм). Навіть сторінка OnlineCorrector, на яку Ви посилаєтеся, наводить деякі приклади, де по було б доречне (а не лише приклади, де, на їхню думку, його краще замінити).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.