12

Якось мене попросили перекласти українською крилатий вислів:

Дивитися, але не бачити, слухати/чути, та не чути/слухати.

Стосовно першої частини сумнівів не виникло, а от стосовно другої - виникла дискусія.

Згідно словника:

ЧУТИ́ - Сприймати за допомогою органів слуху які-небудь звуки.

СЛУХАТИ - Спрямовувати слух на створювані ким-, чим-небудь звуки; намагатися сприймати що-небудь слухом.

Отже, логічно було б припустити, що людина сприймає звуки на слух, однак, не намагається їх сприйняти, зрозуміти. Тому моїм варіантом було:

Дивитися, але не бачити, чути, але не слухати

Однак, у багатьох джерелах - навпаки. Тут:

Отже, дивитись ще не означає бачити, а слухати — не означає чути. Потрібна спеціальна організація діяльності учнів у цьому напрямі.

І тут:

13 Я тому́ говорю́ до них при́тчами, що вони, ди́влячися, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють.

Отже: чи є "правильна" версія і чому?

UPD: аналогічне обговорення англійською

2
7

1. Про вислів, що треба перекласти.

У даному конкретному випадку треба просто зрозуміти, яке з дієслов другого протиставлення відповідне якому з дієслов першого:

Чути відповідає бачити, а слухати відповідає дивитися, бо (як вже зазначено в коментарях) перші два дієслова - то пасивні дії, а другі - активні.

Тому в цьому конкретному випадку кажемо:

Дивитися, але не бачити, слухати, та не чути.

Тобто, людина виконує дію (дивиться, слухає), але це не дає результату (не бачить те, що хоче / повинна / мала би побачити дивлячись. Не чує того, що хоче / повинна / мала би почути слухаючи).

2. Відповідь на головне запитання: Слухаєш, але не чуєш, чи чуєш, але не слухаєш?

Можливі обидва варіанти в різних ситуаціях:

 • Див. пункт 1.

 • Чути, але не слухати значить, що звуки доходять до органів слуху (вух), але людина не сприймає інформацію, що надходить до мозку. Тобто, хтось пасивно отримує інформацію, але не докладає зусиль (активна дія слухати), щоби її сприйняти чи зрозуміти.

10

Скажімо так, обидві версії з логічної точки зору можливі:

 1. «Слухаєте, але не чуєте» — акцентує, що інформація таки не доходить до «мозку» (не сприймається свідомістю); «чуєте» тут в значенні «повністю сприймаєте свідомістю» (а не лише «сприймаєте органами чуттів»); а «слухаєте» не в значенні «зосереджено намагаєтеся зрозуміти», а радше «поверхнево, неуважно слухаєте».
 2. «Чуєте, але не слухаєте» — тут, як Ви кажете, «чуєте» позначає, що інформація доходить до органів чуття (але не обов'язково «мозку»), а «слухаєте» — «намагаєтеся сприйняти, зрозуміти».

Але. Я би не вживав другий варіант за Вашим способом. Чому?

 • Бо тоді би було обернути і першу частину:

  Бачите, але не дивитеся; чуєте, але не слухаєте.

  Бо «дивитися» і «слухати» в семантичному плані схожі: вони обидва можуть позначати направленість уваги на щось (зорової чи слухової) — але не обов'язково повної/достататньої (і не обов'язково разом зі свідомістю).

  І «бачити» й «чути» в семантичному плані схожі: вони обидва можуть сприйняття чогось — але як сприйняття поверхневе (органами чуттів), так і сприйняття глибоке (самою свідомістю).

  На цьому базується те, що теоретично обидві конструкції мають сенс:

  Дивитеся, але не бачите; слухаєте, але не чуєте.
  Бачите, але не дивитеся; чуєте, але не слухаєте.

 • Бо другий варіант фрази можна вдаліше сформулювати іншими словами:

  Бачите, але не дивитеся; чуєте, але не слухаєте.
  Бачите, але не вдивляєтеся; чуєте, але не вслухаєтеся.

Тобто мій вибір:

 1. Дивитеся, але не бачите; слухаєте, але не чуєте.

 2. Бачите, але не вдивляєтеся; чуєте, але не вслухаєтеся.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.