6

Як вживати -ний -ній при творенні прикметників? Я прочитав у правилах, що потрібно дивитись чи звук "н" м'який(-ій - м'який, -ий - твердий)

До твердої групи належать прикметники з основою на твердий приголосний: дрібний, тихий
До м'якої групи належать прикметники з основою на м'який приголосний: літній, безкраїй

Але тоді утворюється замкнене коло - щоб дізнатись закінчення потрібно знати групу, щоб дізнатись групу потрібно знати закінчення. Як тоді бути?
Завдання одного з минулих ЗНО:

Закінчення -ий має прикметник, утворений від слова:
А) тепер
Б) колись
В) субота
Г) вечір
Д) туман

Відповідь очевидна, проте у книзі Олександра Авраменка "Українська мова та література. ЗНО 2020" не все так легко:

Закінчення -ий має прикметник, утворений від слова
А) природа
Б) дорога
В) вечір
Г) зовні
Д) завтра

0

1 Answer 1

2

Я не можу в такому випадку щось порекомендувати. Мені здається, такі речі можна остаточно визначити лише за словником.

Адже те, отримав певний прикметник твердий звук [н] наприкінці основи чи м'який звук [н'] наприкінці основи, — це, мені здається, значною мірою просто історична випадковість. Один і той же корінь може мати одночасно два варіанти основи (наприклад, дружний і дружній) або ж «хитатися» залежно від діалекту й історичного періоду (наприклад, народний у 1910-ті–1930-ті роки було «модно» вимовляти/писати як народній — зокрема Українська Народна Республіка тоді писалася як Українська Народня Республіка й у деякі роки народній (-ня, -нє) зустрічалося навіть частіше за народний (-на, -не):
enter image description here
(частоти вживання народний і народнійна основі даних із «ГРАК»)).

Деякі прикметники, незважаючи на однозначну словарну фіксацію, можуть де-факто вживатися по-різному:

  • дорожний:дорожній = 477:17639;
  • зворотний:зворотній = 13108:1328;
  • природний:природній = 62794:1833.

(Дані, знов-таки, з «ГРАК». Тобто з одного боку ми бачимо, що словникові форми справді вживаються частіше, але з іншого — альтернативні варіанти в деяких випадках теж не рідкість.)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.