7

Наприклад:

Він останнім часом не дзвонить, тому й я ...

Можна мабуть сказати, "тому й я перестав". Але чи є якійсь, так би мовити, більш молодіжний варіант?

Або:

На этот предмет нельзя забивать.

2
 • Мабуть, це не молодіжний сленг, але махнути рукою.
  – Yola
  Commented Dec 11, 2020 at 1:06
 • Точно неформальний, але не певен, що молодіжний - насрати.
  – Yola
  Commented Dec 11, 2020 at 18:06

3 Answers 3

7

Російсько-український народний сучасний словник (2009–дотепер) пропонує використовувати це слово без перекладу:

 1. (терять, потерять интерес, проигнорировать, покончить, вульг.) забивати, забити:

Я вбачаю в цьому цілковитий сенс.

У значенні "втратити зацікавленість, покінчити з, ігнорувати" це слово утворилося як скорочення від "забити болт". Болти, як відомо, закручуються викруткою, але якщо болт туго йде, його, фігурально кажучи, можна спробувати забити молотком, щоб швидко покінчити з цією роботою.

Окрім того, болт є евфемізмом до слова "статевий член", що у даному випадку надає емоційної забарвленості, так само, як і інші словосполучення з цим словом.


Таким чином, слово "забити" цілком відповідає молодіжному стилю, а використання евфемізму замість вульгаризму відкриває шлях до ширших меж вжитку.

2

російське "забей на это", я б переклав на українську як "залиш це". Що до вашого прикладу, то я б так переклав: "Він останнім часом не дзвонить, тому й я полишив наміри...". Далі, російське "На этот предмет нельзя забивать", переклав би: "Цей предмет не можна не брати до уваги".

1
 • В першому прикладі малось на увазі "тому й я перестав йому дзвонити", оскільки у нього не виникає зустрічного бажання. Мабуть можна сказати "тому й я полишив..." Стосовно другого прикладу, мався на увазі предмет, який вивчають в інституті тощо. І ваш варіант звучить достатньо ввічливо, в певному сенсі немолодіжно, формально. До речі я зрозумів що мене не стільки молодіжні, скільки якісь неформальні відповідники цікавили. В будь-якому разі дякую за ідеї.
  – x-yuri
  Commented Dec 10, 2020 at 10:35
2

У різних ситуаціях можна вжити різні відповідники, наприклад:

 1. зістрибнути/зіскочити
 2. попуститись (чи це не з російської?)

Та найцікавішим відповідником мені здається слово зневажити. Уявіть собі цільову функцію ∑λixi. Так ось, ми можемо сказати, що ми зневажили якійсь xj, якщо ми зменшили відповідну вагу λj, інакше кажучи, припинили звертати на нього увагу, бо він для нас більше неважливий.

 1. Я був надзвонював, але потім зістрибнув.
 2. Цей предмет не можна зневажити.

Мені здається, що вживання слів як-от зневажити і зістрибнути краще передає значення облишити ніж це робить забити, бо згідно з походженням, яке розкрив у своєму пості bytebuster, забити це зробити нашвидкоруч чи неякісно, тоді як зневажити і зістрибнути це саме рідня для облишити, дати спокій, відступитись.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.