5

Думав використати знімка як похідне від знімок. Вирішив пошукати в інеті і надибав знимка.

ЗНИМКА — СИНОНІМІЯ
знімок

  1. знимка
  2. світлина (г.)
  3. фото
  4. фотографія
  5. фотознімок

Чому тут і чергується з и?

Цікаво, що у Грінченка це взагалі лестива жінка, підлиза.

1

1 Answer 1

2

-Єм-, -їм-, -(й)м-, -(й)н-, -йом-, -нім- — це форми одного й того самого дуже давнього кореня.

На практиці ходить і варіант -ним-: винима́ти 🔗, (по-) віднима́ти 🔗 🔗, донима́ти 🔗, (пере-, по-) знима́ти (-ся) 🔗 🔗, нанима́ти 🔗, обнима́ти 🔗, піднима́ти (-ся) 🔗, понима́ти (-ся) 🔗, пронима́ти 🔗, рознима́ти 🔗, унима́ти (-ся) 🔗 🔗.

Тобто, якщо коротко, зни́мка походить від не повністю визнаного слова знима́ти, яке може виступати синонімом як літературному здійма́ти, так і літературному зніма́ти.

На цю ж тему: обговорення на Словник.UA.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.