3

Власне, є наступне речення: "Іноді (вечорами/ввечері) діти збираються на Станції." (переклад з російської "Иногда по вечерам дети собираются на Станции.")

Яке слово в даному випадку буде доречнішим і/або правильним? Мова йде про повторювану дію, тобто кожного вечора діти збираються на станції.

Не зміг знайти інформацію деінде, буду вдячний за допомогу.

1 Answer 1

2

Ввечері/увечері вживають частіше (наприклад, у ГРАК-10: 46806 ввечері/увечері проти 6300 вечорами проти 1792 вечором — і це при тому, що не всі трапляння вечорами/вечором у потрібному значенні). Однак вечорами теж цілком прийнятне. Його вживають такі видатні постаті як Шевченко, Марко Вовчок, Нечуй-Левицький, Франко тощо, наприклад:

Уже й не бореться ні з ким, / А так собі гуляє / Та вечорами у садочок / До титаря вчащає (Тарас Шевченко, «Титарівна», 1848).

Вечорами зграя коло криниці була гучніш, ніж ранками (Марко Вовчок, «Дев’ять братів і десята сестриця Галя», 1863).

А паничі все налітали вечорами, а збірня й танці все не переставали (Іван Нечуй-Левицький, «Причепа», 1869).

Незважаючи на утому і на здоров'я своє, вона не раз по роботі вечорами довго бродила по улицях, заким відшукала Івана дегоді в якім шинку (Іван Франко, «Борислав», 1877).

Так само, по-моєму, прийнятне вечором, хоча воно вживається ще рідше.

Також зазначу, що ввечері/увечері неможливо сполучити з прикметниками. «Теплим літнім вечором» або «теплими літніми вечорами», але не «тепле(?) літнє(?) ввечері/увечері». Тобто якщо Вам треба сполучити з прикметником, то варіант ввечері/увечері не підходить (хоч він найуживаніший без прикметників). Мабуть, на практиці вечором зараз уживається переважно саме з прикметниками (хоча я не бачу, що б забороняло вживати його без них, і зрідка воно вживається й без них); вечорами вживають і так, і так.

Вечорами дозволяє підкрестили багаторазовість дії. Але у Вашому випадку, мені здається, цілком прийнятно обійтися й без підкреслення. Тобто, можливо я щось не помічаю, але я не можу оголосити переможцем якийсь конкретний варіант у Вашому випадку:

  • ввечері/увечері:
    • уживаніший варіант,
    • варіант, не притаманний російській мові (з іншого боку, я не вважаю це вагомим аргументом; можливо, варто захищати слова, які витісняються через вплив інших мов, але ввечері/увечері зараз і так найуживаніше);
  • вечорами:
    • дозволяє врізноманітнити текст,
    • дозволяє підкреслити багаторазовість.
1

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.