4

Чи можливо використовувати закінчення -мий для утворення пасивних дієприкметників? У словниках зафіксовані слова значимий, любимий, а чи можна, наприклад, від слова воліти утворити слово волимий?

9
 • 1
  Такий суфікс очевидно є ((с)відомий, знайомий, рухомий). Але очевидно, що не до будь-якого кореня можна застосувати будь-який суфікс — і мова не лише про «за змістом не підходить», а банально про традицію — не звикли вживати певну комбінацію, та й по всьому. (Хоча є слова «на межі», які вживаються, але рідко, або не вживаються, але їх можна легко ввести в ужиток.) «Волимий» я ніде не бачу, думаю, такого слова немає. Але загальне правило (коли можна вживати такий суфікс, а коли — ні), я, на жаль, не можу сформулювати.
  – Sasha
  Nov 11, 2020 at 15:21
 • 1
  Радше було б "волімий" (голосна зберігається). В деяких телевізійних каналів спостерігається наполеглива тенденція до створення нових слів.
  – oleedd
  Nov 11, 2020 at 16:41
 • 2
 • 1
  Коли ми перекладали Вступ до алгоритмів, то редактор кривився коли почали вживати допустимий як переклад feasible. Я так розумію, що він уважав оце -мий як щось не дуже українське і волів би його замінити, але ми не знайшли на що.
  – Yola
  Nov 11, 2020 at 20:44
 • 2
  У будь-якому разі, волімий не може існувати — від терпіти існує словникове й широковживане терпимий. Тож теоретично буде волимий. Nov 11, 2020 at 23:55

1 Answer 1

2

Спонуканий обговоренням в коментарях до запитання написав пану Кувалді:

Маю до вас запитання. Коли ми перекладали розділ про лінійне програмування, то ми переклали feasible region/solution як допустима область / допустимий розв'язок. Але вам тоді оце допустимий не сподобалось. Я так розумію через -мий. Але чому? Це не відповідає українському словотвору?

Відповідь пана Кувалди:

Не то щоб зовсім не відповідав, такі слова є в українській, але вони не поширені і така форма не продуктивна. І зазвичай є паралельні форми кращі.

Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський)
Допускаемый – допускни́й, припускни́й.
Допустимый, допускаемый – допускни́й, припускни́й.

Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш)
допуска́емый допустни́й [прийня́тний], припускни́й

До того ж гляньте, як перекладає слова на -ble Кочерга. Тож я за послідовність і нові тенденції [від -тимий віє старослов'янщиною [тобто староболгарщиною] як на мене].

Зауважу, що тут йдеться про -тимий, тому, можливо, нема зв'язку з волимий.

РЕД: Доповнення від пана Кувалди:

Щодо волимий. Формально такі слова можна утворювати. Але як кожен новотвір він буде незвичним. Крім того, ми можемо настворювати слів до біса, які не матимуть ужитку. Ліпше залежно від контексту вживати близькі за значення, бажаний, жаданий, призволений.

1
 • 1
  По-перше, слушна заувага щодо староболгарщини. По-друге, я вважаю, що зв'язок між -тимий і -лимий та іншими формами присутній, адже деякі мовці сприймають усі ці форми як дещо неприродне в контексті української мови. Але для слова воліти без закінчення -мий я не бачу паралельних форм, тільки волимий звучить більш-менш. Гадаю, що за відсутності інших підхожих форм можна використовувати -имий з метою утворення пасивних дієприкметників. Nov 14, 2020 at 10:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.