3

Чи можна від дієприкметників, наприклад, читаний, подертий утворити найвищі ступені порівняння — найчитаніший, найподертіший? У мене не вийшло знайти правил, які б регулювали ці випадки.

2

Від «чистого» дієприєприкметника ми, мабуть, не можемо утворювати ступені порівняння.

Але, наскільки я розумію, такі слова як читаний, подертий не завжди вважаються «чистими» дієприкметниками — залежно від відтінку значення й ролі в реченні (і, звісно, позиції мовознавця), їх можуть вважати як дієприкметниками, так і прикметниками.

Подертий

Наприклад, «Словник української мови» в 11 томах розрізняє подертий як дієприкметник і подертий, що використовується в значенні прикметника:

ПОДЕ́РТИЙ, а, е.

  1. Дієпр[икметний] пас[ивний] мин[улого] ч[асу] до подерти 1. На землі лежала довга, місцями подерта, місцями полатана буда [верх халабуди] (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 76); Не спиться Івану — до ранку спокою йому не знайти, подерту в походах шкірянку вже знають безсонні пости (Микола Упеник, Вірші.., 1957, 148); Майже всі [бійці] були вже обшарпані, закривавлені, подерті колючими гілками (Олесь Гончар, III, 1959, 104);
    // у знач[енні] прикм[етника]. Подерте листя з дерев, збита трава й поламані квіти ніби обмилися свіжою водою [після граду] (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 143); Прихильник мужицького царства замислювався, поглядаючи на свої подерті, потріскані ноги (Михайло Стельмах, I, 1962, 503).

  2. у знач[енні] прикм[етника]. Дірявий, драний. Зверху сипав і сипав дрібний сухий сніг, наче борошно з подертого сита (Зінаїда Тулуб, В степу.., 1964, 220); На те він і кравець, щоб подертий жупан носити! (Українські народні прислів'я та приказки, 1955, 62); Коли я боялася тих злиднів, то се не тому, що мене лякав холод, голод, пошарпані вбрання, подерті черевики (Леся Українка, III, 1952, 699); * Образно. Дощ трохи ніби вщух. Поміж подертих хмар виплив щербатий місяць (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 111).

Читаний

Щодо читаний, то хоч я не знаю словників, які б трактували його як прикметник, але таке значення легко уявити:

  • коли ми кажемо читаний, щоб сповістити, що щось (наприклад книгу) читали, то це очевидно дієприкметник (приклад із того ж «СУМ»-11: «Коли вона стала там край стола, погляд її впав знов на той лист, недавно читаний» (Леся Українка));
  • коли ми кажемо читаний у майже тому самому значенні «той, якого (часто) читали», але вживаємо це як характеристику самого предмету (наприклад книги), аніж щоб повідомити про факт читання — можливо, це слово можно інтерпретувати як прикметник (чи принаймні як дієприкметник у ролі прикметника).

У корпусі «ГРАК-10» я бачу поодинокі трапляння ступенів порівнняння від читаний:

Те, що Белль належав до найпопулярніших і найчитаніших західньонімецьких авторів кінця 1950-1970-их років, пов'язане з тематикою його творів. // Журнал «Сучасність», Мюнхен, 1986, ч. 1, с. 86.

Він належав до найчитаніших німецьких авторів, бо в його творах звучить сильна критика нацистської Німеччини та її духового упадку, що ще не викурився з деяких закостенілих німецьких голов, критика дрібноміщанської ментальности, а також Католицької Церкви. // Журнал «Сучасність», Мюнхен, 1986, ч. 1, с. 87.

У міжвоєнній Польщі газета Ilustrowany Kurier Codzienny, найчитаніша в добу своєї появи (1926-1930 рр.), «формувала громадську думку в українському питанні, підсилюючи напруження у польсько-українських відносинах». // Журнал «Сучасність», Мюнхен, 1986, ч. 10, с. 74.

Із саквояжа обережно витягли дерев'яну конячку-гойдалку для маленького Яна, старовинні монети — до колекції старшого Яна, кілька пляшок вина для Йозефа, дві коробки з капелюшками (останнє слово паризької моди), мереживний пеньюар, кілька речей верхнього туалету, віяло, пляшечки з олією та парфумами і, нарешті, підбірку книг і журналів, найчитаніших в Парижі. // Сергій Шарик «Двічі графиня та двічі генерал», Київ, 2014.

Оскільки трапляння поодинокі (і три з них в одному й тому самому журналі), ми не можемо на 100% ствержувати про нормативність форм читаніший, найчитаніший. Але мені особисто вони вухо не ріжуть.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.