3

Отож(,) доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів, паперова книжка в безпеці.

Після "отож" по логіці має бути кома, бо головне речення - "Отож паперова книжка в безпеці", а підрядне речення починається з "доки".
Чи за правилами те, що там кома відсутня (може, це пов'язано з новим правописом), чи там помилка?

2
 • @stegetsj Це не те, в нас тут відсутність коми перед підрядним реченням, а не просто після "отож".
  – oleedd
  Nov 12 '20 at 11:36
3

Я не знаю правил, які дозволяли б у таком випадку пропускати кому.

Хоча на практиці її часто пропускають, наприклад, у «ГРАК-10» на 7-8 випадків «Отож, доки…» бачу 6 випадків «Отож доки…» (і в усіх них та сама ситуація — з «доки» починається пядрядне речення, після якого йде головне) і на 14 випадків «Тому, доки…» (доволі схожа ситуація) — 12-13 випадків «Тому доки…».

Я не спеціаліст-мовознавець, тому моє рішення не можна вважати остаточним, але таке пропускання коми здається радше поширеною помилкою, ніж чимось дозволеним.

8
 • 1
  В російській мові те ж саме.
  – oleedd
  Nov 11 '20 at 15:19
 • @oled, так. (Я навіть передивився деякі фрагменти orthographia.ru/punctuatio.php і old-rozental.ru/punctuatio.php перед тим, як відповідати — у російській мові часто подібні пунктуаційні правила, але іноді вони ретельніше розписані — але не знайшов нічого, що б могло виправдати відсутність коми в цьому випадку бодай у російській мові.)
  – Sasha
  Nov 11 '20 at 15:25
 • 1
  Просто там всі правила вказують на те, що кома не ставиться після сполучника, якщо після підрядного речення йде частка "то". Але ще в Розенталя вказано, що кома зазвичай не ставиться після "але" на початку речення, і цей випадок також є в цьому диктанті (Але коли).
  – oleedd
  Nov 11 '20 at 15:33
 • 1
  Бо якщо в цих випадках підрядне вилучити (без сполучника), то вийде нісенітниця. Якщо є кома, то має бути пауза та логічний наголос перед комою. У випадку з "і" це звучить дуже недоречно, тому є правило. А у випадку з "отож" - доречно.
  – oleedd
  Nov 11 '20 at 16:18
 • 1
  Робити після них паузу, через що на них падає логічний наголос.
  – oleedd
  Nov 11 '20 at 16:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.