4

Отож(,) доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів, паперова книжка в безпеці.

Після "отож" по логіці має бути кома, бо головне речення - "Отож паперова книжка в безпеці", а підрядне речення починається з "доки".
Чи за правилами те, що там кома відсутня (може, це пов'язано з новим правописом), чи там помилка?

2

1 Answer 1

3

Я не знаю правил, які дозволяли б у таком випадку пропускати кому.

Хоча на практиці її часто пропускають, наприклад, у «ГРАК-10» на 7-8 випадків «Отож, доки…» бачу 6 випадків «Отож доки…» (і в усіх них та сама ситуація — з «доки» починається пядрядне речення, після якого йде головне) і на 14 випадків «Тому, доки…» (доволі схожа ситуація) — 12-13 випадків «Тому доки…».

Я не спеціаліст-мовознавець, тому моє рішення не можна вважати остаточним, але таке пропускання коми здається радше поширеною помилкою, ніж чимось дозволеним.

8
 • 1
  В російській мові те ж саме.
  – oleedd
  Nov 11, 2020 at 15:19
 • @oled, так. (Я навіть передивився деякі фрагменти orthographia.ru/punctuatio.php і old-rozental.ru/punctuatio.php перед тим, як відповідати — у російській мові часто подібні пунктуаційні правила, але іноді вони ретельніше розписані — але не знайшов нічого, що б могло виправдати відсутність коми в цьому випадку бодай у російській мові.)
  – Sasha
  Nov 11, 2020 at 15:25
 • 1
  Просто там всі правила вказують на те, що кома не ставиться після сполучника, якщо після підрядного речення йде частка "то". Але ще в Розенталя вказано, що кома зазвичай не ставиться після "але" на початку речення, і цей випадок також є в цьому диктанті (Але коли).
  – oleedd
  Nov 11, 2020 at 15:33
 • 1
  Бо якщо в цих випадках підрядне вилучити (без сполучника), то вийде нісенітниця. Якщо є кома, то має бути пауза та логічний наголос перед комою. У випадку з "і" це звучить дуже недоречно, тому є правило. А у випадку з "отож" - доречно.
  – oleedd
  Nov 11, 2020 at 16:18
 • 1
  Робити після них паузу, через що на них падає логічний наголос.
  – oleedd
  Nov 11, 2020 at 16:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.