1

У комп'ютерній грі до жіночого персонажа звертаються як "хетей" (слово з бурятської мови, що означає "старша сестра"). Так як це слово використовується у звертанні, то чи буде здійснюватися відмінювання цього слова. Якщо так, то як звучатиме кличний відмінок слово "хетей"?

3

1 Answer 1

1

Фрагмент з § 140 правопису:

Деякі іменники іншомовного походження не відмінюємо, а саме: <…>

  • жіночі особові імена, що закінчуються на і на твердий приголосний (крім губних): Беатрі́с, Доло́рес, Гюльчата́й, Елма́с, Енн, Жанне́т, Іре́н, Ка́рме́н, Кім, Клоді́н, Лено́р, Ма́ргарет, Мерсе́дес, Моні́к, Тріш, Фара́х і т. ін.

Отже Хетей (як жіноче ім'я) не відмінюється: «я не бачу прекрасної Хетей», «іди-но сюди, Хетей».

Upd.: Якщо це не ім'я, а загальна назва, то теж не відмінюємо. Мабуть, можна пояснити тим, що такі слова (жіночого роду на ) не підпадають під ознаки жодної з відмін. (Також сказано, що не відмінюються «етикетні означення жінки, що закінчуються на приголосний: міс, місис, мада́м, мадемуазе́ль, фре́кен, фро́йляйн, хану́м», але не певен, що це етикетне означення.)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.