4

Чи існує термін для території західної України схожий на термін "Наддніпрянська Україна" для території східної України? Тобто мається на увазі інший термін віддмінний від терміну "Галичина" - традиційного терміну для позначення західної України.

Наприклад історично існують терміни "Лівобережна Україна" (східна Україна) vs. "Правобережна Україна" (західна Україна), або "Малоросія" чи Мала Русь (східна Україна) vs. Червоноросія, Червона Русь чи Малопольща (західна Україна) тощо й вони є приблизно рівними термінологічно. То чи є схожий термінологічно еквівалент і для "Наддніпрянська Україна" (відмінний від "Галичина")?.

5
 • 1
  Гм, а хіба Наддніпрянщина має стосунок до східної України? Я завжди був певен, що це радше середня частина України (біля Дніпра), а східна — це, наприклад, Слобожанщина.
  – Sasha
  Commented Nov 1, 2020 at 8:10
 • @Sasha Ні, Наддніпрянщина - це вся східна Україна. Так само як Наддністрянщина - це вся Західна Україна. Див. наприклад працю " Ігнатієнко В. Українська преса (1816-1923 рр.): історико-бібліографічний етюд. Київ: ДВУ. 1926", де Ігнатієнко, окрім іншого, пише таке: " «Українська етнографічна територія в період 1816-1834 рр. (Наддніпрянська та Наддністрянська Україна) належала до двох могутніх монархій того часу: Австро-Угорщини та Росії, які тоді вели боротьбу за ті землі" (дж: diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/13710/file.pdf)
  – piznajko
  Commented Nov 2, 2020 at 8:18
 • А центральна Україна тоді як називається? (Якщо ж Ви «східною» Україною називаєте всю Україну окрім західної, то це, мені здається, дуже незвично.)
  – Sasha
  Commented Nov 2, 2020 at 15:59
 • @Sasha, немаж "центральної України" з точки зору етнографічних територій України. Є Східна Україна (Наддніпрянщина), Західна України (Наддністрянщина) й етнографічні території поза офіційною територією України (Донщина/Кубанщина)
  – piznajko
  Commented Nov 2, 2020 at 19:11
 • Тобто Ви «східною» вважаєте всю Україну, окрім західної? Як на мене, це дуже дивне сприйняття. Чи є хоч одне джерело на таку термінологію?
  – Sasha
  Commented Nov 3, 2020 at 6:35

2 Answers 2

5

Термін-еквівалент для території західної України схожий на термін “Наддніпрянська Україна” чи "Наддніпрянщина" (для території східної України) - це Наддністрянщина чи “Наддністрянська Україна”.

Так на сайті НБУВ дають таке означення : Наддніпрянщиня - синонім Галичини. Історико-географічний регіон, що розташований на Західній Україні (в межах українських земель, які були у складі Австро-Угорської імперії: Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття) у верхній та середній течії та басейні Дністра.

В тернопільській газеті Українські вісті у статті Безумство і кириня від 28 червня 1919 року анонімний автор писав так:

Здавалобся що в часі, коли Галичина у своім бою з поляками виявила так чудові результати, а навпаки Наддніпрянщина може в тім самім часі виказатися тільки мізерією стратегічного і організаційного анальфабетизму, люде доброі волі і здорового розуму повинні призадуматися над яркою причиною одного і другого і подумати над санацією нездорових умов, які спричинюють невдачу.

Є відомим фактом, що Наддніпрянщина стояла перед катастрофою так само, як в тім самім часі стояла перед катастрофою Наддністрянщина. І тут і там була та сама причина. Але Наддністрянщина мала своіми провідниками людей, вправді не дуже мудрих, але принайменше себе шануючих. Бо вони, побачивши, що не доросли до своєі задачі, одні накивали пятами а другі зріклися свого уряду і передали керму загроженоі краіни диктаторови, чоловікови, якого вони і загал вважав найвідповіднійшим. І нікому не прийшло на думку квестіонувати цей факт, тимпаче, що найблищі дні показали, що цей "кайзершніт" дав гарні результати. Армія і ціле населеннє відчуло тверду руку, замовкли толки сільських фільозофів, вихованих у наддніпрянській школі, кинуго в кут політику, почалося діло.

Не сподобалося це тільки політикам з під прапора "Укр. Козака" [...] у замітці п. т. "В Галичині диктатура", вони пишуть: "Населення Галичини приняло акт диктатури неприхильно і лише боротьба з Поляками і успішний наступ на польськім фронті стали на перешкоді правдоподібним ексцесам селянських і робітничих мас".

Мала вас з вашими програмами і періпатетіками — фільозофами Наддністрянщина, та дополітикувалась до сього, що небудь диктатурського "неюридичного" кайзершніту, а по ній бувби вже сьогодні тільки спомин. Наш вояка уподобився наддніпрянському і замість бити ворога, політикував на печі і матюкав "Украіні і панам" так довго, аж ворог забрав йому все а його самого засвербіла спина від польського нагая. І він волів сю спину підставити під пястук "юридично" не оправданого диктатора, а грудь під кулю невмолимого ворога. І сталось чудо... Докажіть ви, панове теоретики і сторожі прогресівних програм, своіми впертими партізанськими фокусами того самого чуда, а Наддністрянщина як стій скине зі себе ярмо диктатури і кинеться в обійми вашого моря тьми, без лиману і пристані, які бодай в далекій будуччині подзвалиб надію на спочинок і ратунок. Бо і в краіні диктатора живуть люде, які кушали з дерева европейськости і поступовости.

4

Коротка відповідь: однозначного терміну, певно, не існує. Натомість, існує багато топонімів для менших за розмірами регіонів України.

Ґуґлопошук за терміном «історико-географічні регіони україни» дає кілька цікавих сайтів, в тому числі офіційних, з гарними мапами регіонів.

Етнографічні регіони України

3
 • 1
  Певно що карта вгорі трохи не відповідає сучасним використанням термнів: для прикладу коли історики кажуть "Галичина", то вони мають на увазі на малюсіньку територію навколо Львова (як показано на карті) а усю Західну Україну (див. наприклад праці Ярослава Грицака: zbruc.eu/node/78028 Ярослав ГРИЦАК: “Галичина має дуже сильну цивілізаційну місію”. п.с. Я взагалі то я на 100% впевнений що термін-еквівалент для західної України схожий на Наддніпряснька Україна існує - я його навіть знаходив пару років тому у галицьких виданнях (чи то ЛНВ) але забув.
  – piznajko
  Commented Oct 31, 2020 at 21:49
 • 3
  @piznajko, так, навіть на сайті за посиланням є кілька мап, і усі суперечать одна одній. Там мало не усі регіони по-різному зображаються на різних мапах. Думаю, це їхня спільна властивість. Commented Oct 31, 2020 at 22:28
 • О знайшов! Це Наддністрянщина!
  – piznajko
  Commented Oct 31, 2020 at 22:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.