3

Мене цікавить максимально коректний технічний переклад.
Контекст у якому вживається: This formula can be used in CSS easing functions.

У цій локалізації використовують переклад "функція пом'якшення": https://easings.net/uk. Проте мене насторожило, що терміну "функція пом'якшення" немає у вікіпедії, а це мав би бути усталений математичний термін.

1
 • 1
  Але ж easing function теж немає в (англійській) вікіпедії. По-моєму, функція пом'якшення — цілком прийнятний варіант (можливо, є кращі, але й цей здається прийнятним).
  – Sasha
  Oct 25, 2020 at 9:34

1 Answer 1

2

Я так розумію, що поняття easing function ввели, бо не всі функції, що показують як параметр змінюється з часом, гладкі. Наприклад, негладка (недиференційовна) ліворуч і гладка (нескінченно диференційовна) праворуч:

enter image description here

Також існують супутні терміни ease-in (синя), ease-out (фіолетова), ease-in-out (праворуч згори).

enter image description here

Отже треба шукати переклад, який для всіх цих термінів одразу.

Як на мене функція пом'якшування відповідає всім вимогам.

9
 • Дякую за математику, тепер знатиму, що цей термін стосується гладких функцій.
  – olha
  Oct 25, 2020 at 16:39
 • 1
  @Olha ну, власне, так, бо до функції пом'якшування, якщо ми погоджуємось на цей термін, нема вимоги бути гладкою. Вона може бути, наприклад, як сходинки.
  – Yola
  Oct 25, 2020 at 17:09
 • 1
  А, я зрозумів… Тобто інакше назвали б smoothing functions (функції згладжування), але оскільки не всі такі функції гладкі, то автори стандарту придумали новий термін? (Бо я, якщо чесно, спочатку навіть не втелепав був, чому мова пішла про гладкість.)
  – Sasha
  Oct 26, 2020 at 4:07
 • 1
  Перепрошую, але цей термін означає будь-яку функцію, перша похідна якої дорівнює нулю на початку f'(x₀)=0 (ease-in) або у кінці f'(xₙ)=0(ease-out) області визначення. Або і те, і інше (ease-in-out). На відміну від лінійної транспозиції, в якої f'(x) = C. Диференційовність тут ні до чого. Oct 26, 2020 at 5:55
 • 1
  @bytebuster відповідь стверджує, що термін easing взяли тому, що не могли взяти smoothing, бо не всі такі функції гладкі (диференційовні).
  – Yola
  Oct 26, 2020 at 17:54

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.