0

Яка правильна транслітерація слова 'легені' на англійську мову: 'legeni' чи 'leheni'?

1
  • Питання не демонструє власної спроби відповіді. -1 – improbable Nov 9 '20 at 18:28
1

Є різні системи транслітерації (зокрема див. дві таблиці в розділі «Tables of romanization systems» статті «Romanization of Ukrainian» в англійській вікіпедії).

Проте більшість сучасних систем, зокрема чинний стандарт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», який застосовують зокрема для офіційних документів, імен, географічних назв і було прийнято міжнародно (зокрема UNGEGN (Групою експертів ООН з географічних назв) 2012 і BGN/PCGN (Радою США з географічних назв та Постійним комітетом з географічних назв для британського офіційного використання) 2019), кажуть передавати г через h.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.