3

Цікавлять українські відповідники суфікса -al.

суфікс із загальним сенсом “певного типу, стосовний до, що має форму чи характер чогось” що зветься через корінь із запозичених слів із латинської в англійську (autumnal; natural; pastoral), також продуктивний в англійській за латинською моделлю, зазвичай з основами латинського походження (accidental; seasonal; tribal).

Шукаю такий відповідник, щоб в результаті з іменника можна було утворити іменник. Це може бути не обов'язково суфікс, але й інша конструкція.

2 Answers 2

5

Ви не можете перекладати суфікси окремо. Зовсім не можете. Тому що суфікси — це не те, що перекладачі перекладають окремо. Переклад суфіксів — це не правильний спосіб перекладання слів. Як вже було багаторазово доведено науковцями, переклад окремо суфіксів не дозволить вам перекласти слово. Не кажучи вже про передачу сенсу цілого речення. Переклад суфіксів — це засіб, що не є достатньо кваліфікованим, щоб донести сенс слова, яке перекладається. Суфікси не є регулярним явищем, у тому сенсі, що один і той самий суфікс, застосований до різних слів, може призводити до різних значеннєвих наслідків порівняно з кореневим словом. Розбір слова на окремі його частини має сенс у історично-лінгвістичній перспективі, але такий розбір призводить до розділу слова на частини, сума яких не відповідає слову, яке потрібно перекласти. Навіть розширене тлумачення частин слова, яке залучає крос-лінгвістичні аспекти, які дозволяють розглянути суфікс і його еквіваленти у різних мовах, не дає можливості перекласти слово. Ви цього просто ніколи не зробите. Мова є інструментом, що є достатньо складним, щоб слово не було можливо відтворити з його частин. Навіть професор Тищенко не міг би перекласти будь-яке слово, відділивши і переклавши окремо суфікси від нього. Щоразу, коли ви намагаєтеся перекласти суфікс окремо від слова, десь у світі гірко плаче ховрашок, третій янгол сурмить, велика зірка падає з небес, а руськіє хакери викрадають вашу базу даних. Намагання перекласти суфікс окремо від усього слова викликає душі мертвих перекладачів. Вони постають з мертвих і спостерігають за вашими невдалими спробами перекласти суфікс. Щоразу, коли ви це намагаєтеся зробити, ви віддаєте свою душу Йому, Чиє Ім'я Не Можна Перекласти, бо воно містить іншомовний суфікс. Темрява спускається на того, хто намагатиметься перекласти суфікс -ness у слові darkness. О ні, вони вже йдуть! Ні-і-і-ііі!


А тепер серйозно.

В англійській мові морфологічно еквівалентні слова можуть належати до різних частин мови. Metal цілком може означати як метал (іменник), так і металічний/металевий (прикметник), причому останні два мають різне семантичне значення.

Окрім того, metal — це зовсім не те саме, що met- + -al:

metal From Middle English, a borrowing from Old French metal, from Latin metallum (“metal, mine, quarry, mineral”), itself a borrowing from Ancient Greek μέταλλον (métallon, “mine, quarry, metal”).

μέταλλον From Pre-Greek because of the presence of -αλλο- (-allo-).

У свою чергу, -αλλο- — знахідний відмінок одними чол.роду від άλλος, що має значення "такий само, інший, наступний, увесь, подібний" тощо.

Інший приклад — слово кристал:

κρύσταλλος походить від слова κρύος (krúos) і споріднене з українським словом крига. Плюс той самий суфікс -αλλο-.


Висновок

Окремо перекладати суфікси — марна робота, яка призводить до помилок при перекладі. Усе, що ми з вами реально можемо робити, це:

 • з'ясувати реальне значення іноземного слова цілком у тому контексті (реченні), в якому воно вжите в оригінальному тексті;
 • корінь слова (без суфіксу) може лише дати натяк — не завжди точний — до якої галузі знання чи людської діяльності належить слово;
 • подивитися на подібні слова в українській мові:
  • в тому числі, ті, що містять інші суфікси або не містять ніяких;
  • в тому числі, ті, що походять від іншого кореня;
 • обрати найбільш слушний відповідник.

Наприклад, суфікс -ion зазвичай перекладається словами з суфіксом -ція. Але, наприклад, одним із слушних перекладів до слова motion є українське слово рух, яке не містить суфіксів. У деяких контекстах це саме слово краще перекладати як спроба (без суфіксів) або намагання.

Не існує регулярного способу перекласти навіть такий простий суфікс.

4
 • Ну чому ж, темрява, світлява, жадібнява - вельми органічно виходить. А якщо серйозно, то дякую за хорошу відповідь, але думаю, що якісь рецепти саме для цього суфікса можна знайти.
  – Yola
  Oct 16, 2020 at 20:43
 • 1
  @Yola, так, але інші слова на -ness перекладаються з іншими суфіксами: illness, readyness, witness, fitness, badness, redness і ще over9000. Про це і йдеться у відповіді. Oct 16, 2020 at 20:51
 • 2
  IMHO, не варто впадати в будь-яку крайність. З 1 боку, bytebuster цілковито має рацію, що немає жодної гарантії, що всі англ. слова з суфіксом -xxx удасться перекласти укр. словами з суфіксом -yyy. З ін. боку, задача пошуку суфікса-відповідника може виявитися не зовсім беззмістовною, адже не виключено, що для окремих англ. суфіксів таки існує укр. відповідник, що подходить хоча б у частині випадків (або, ін. словами, що вдасться знайти якусь закономірність, мовляв, -xxx доречно перекладати здебільшого або як -yyy₁, або як -yyy₂, або як yyy₃ — у таких-то випадках).
  – Sasha
  Oct 16, 2020 at 20:57
 • +1 за все, і за те, що вказали, що autumnal, natural, accidental, seasonal, tribal — прикметники. Не певен щодо pastoral. Інколи прикметники вживають як іменники, але при цьому не обов’язково кодифікують їх як іменники. Dec 11, 2020 at 21:03
1

Це, мабуть, не найкращий варіант, але як крайній захід:

Непоширений суфікс -ал- позначає осіб за їх діяльністю, а також указує на предмети і явища. Загальна кількість іменників із цим формантом становить 23 одиниці. При різних семантичних ха-рактеристиках суфікса він має лише одну наголосову в складі 8 назв істот: індивід/у/áл, мед/персон/áл, принцип/áл, провінці/áл, театр/áл, тех/персон/áл, феод/áл. У 15 одиницях – найменування предметів і явищ: ліс/о/матер/і/áл, люмін/áл, матер/і/áл, фото/матер/і/áл, хлор/áл, церемон/і/áл його наголосові ознаки лишаються незмінними, він перебуває під наголосом. У трьох іменниках він трапляється у складі наголошеного комплексного форманта -онал: інтер/наці/онáл, наці/онáл, професі/онáл, чи -уал- (1 слово) інтелект/уáл.
(Тамара Товкайло, Людмила Довбня. «Вплив морфемної структури та словотвірно-розрядних значень на акцентні ознаки формантів іншомовного походження». Філологічні науки. Мовознавство. 2, 2014. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. c. 109.)

2
 • 2
  Мабуть це його пряме запозичення.
  – Yola
  Oct 16, 2020 at 18:42
 • 2
  @Yola, а ще є -аль: госпіталь, горизонталь, діагональ, кришталь, мораль, пастораль, педаль, спіраль тощо. Мабуть, (-аль чи -ал) залежить від часу й мови запозичення. Причому слова на -аль (на відміну від слів на -ал) бувають і чоловічого, і жіночого родів.
  – Sasha
  Oct 16, 2020 at 18:56

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.