4

Англійською цей вираз можна було б перекласти як key message of the article

Оновлення: Розгорнуте тлумачення терміну "посыл" російською за допомогою вислову "отправная точка в рассуждениях" підштовхнуло мене до такого варіанту перекладу - "теза".

3
 • як вам основне / головне / ключове послання статті? Тут стаття як посланець - несе послання.
  – Yola
  Commented Nov 4, 2020 at 14:28
 • ні, слово "послання" не можна вжити в значенні "основна думка", "теза" sum.in.ua/s/poslannja
  – JabbyPanda
  Commented Nov 6, 2020 at 18:32
 • я мав на увазі, що це слово / словосполучення відповідає на ваше на запитання. Я не мав на увазі, що це синонім до основна думка чи теза.
  – Yola
  Commented Nov 6, 2020 at 20:01

2 Answers 2

4

Основна/головна думка статті або просто думка статті.

Тема тексту – це його зміст, то, про що (або про кого) в ньому йдеться. Головна думка тексту – те, заради чого його було створено (чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає)

Тему тексту автор розкриває поступово: він переходить від однієї частини теми до іншої.

Тема тексту — коло предметів чи явищ, розглянутих у тексті, це те, про що оповідає текст. Мікротема — частина загальної теми. У тексті може бути більше чи менше мікротем, залежно від складності тексту.

Основна думка — ідея тексту, висвітленню якої підпорядковані всі складники тексту.

ТЕКСТ - це група речень чи одне речення, об'єднаних темою та основною думкою, мають певну змістову та структурну завершеність.

0
1

Це не зовсім те саме, але в деяких випадках підійде напрямок думки/думок автора, напрямок думки/думок у тексті. Приклади:

Спільним знаменником, що задає напрямок думки обох мислителів, у цьому випадку є неокантіанство й часто пряма залежність думок Б. Кістяківського від поглядів Г. Риккерта. // В'ячеслав Артюх, Тяглість історії й історія тяглості, 2010.

Оскільки основний напрямок думки в драмі можна характеризувати як пантеїстичний, значна увага приділяється красі природи, а тому арії наповнені пейзажною лірикою. // Ярослав Щербаков, Буддійські мотиви в драмі доби Юань (1271–1368), 2015.

Теми у творчості М. Шагала. <…> А. Тема будинків. <…> Б. Тема тварин. <…> В. Людська постать. Подібний напрямок думки підтримує тема людської постаті. // Дебора Фогель, Теми і форми в мистецтві Марка Шагала. Начерк естетичної критики, 1929 (переклад з польської: Дана Пінчевська, 2018).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.