4

Чи є нормальним варіант вживання слова економічний в сенсі ощадливий? У різних словниках це значення вживається в різних варіантах: як економний, так і економічний.

Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук : Словопедія, Словник.мі, Студопедия.ру

Економічний

 1. Який стосується сукупності суспільно-виробничих відносин, господарського життя тощо: економічна боротьба, економічна криза, економічне життя, економічний журнал, економічна географія.

 2. Вигідний у господарському відношенні: економічний проект, економічний режим, економічний холодильник, економічна технологія.

Економний

Який ощадливо витрачає щось, сприяє економії тощо: економне витрачання коштів, економні рухи, економний опис, бути економним. Пох.: економність, економно.

В російській мові є чітка градація цих понять:

 • экономный — по відношенню до людини;
 • экономичный — по відношенню до сфери, процесу, способу або режиму;
 • экономический — по відношенню до економіки.

В українській мові:

 • економний може вживатися по відношенню як до людини, так і до режиму використання;
 • економічний може визначати як поняття, повʼязані з ощадливостю, так і з економікою.

Хочу розібратися в цьому і зрозуміти, чи не є помилкою використовувати слово економічний по відношенню до способу або режиму економії.

Приклади: сфера економічної/економної витрати палива, сфера економічного/економного друку.

1
 • 1
  Зазначу, 1) зміст словника краще виносити сюди, бо тамтешні сторінки, а за ними і тутошні ланки, мають волостивість умирати 2) в трьох ланках був один словник, або радше словник-порадник,
  – stegetsj
  Sep 29 '20 at 1:43
1

Ні, це неприйнятно. Економічний - це той, що стосується економіки - дисципліни про

господарство, а саме — виробництво, розподіл і споживання товарів та послуг.

Зрозуміло, що економіка намагається економно/ощадливо використовувати ресурси.

З Вікіпедії:

Суфікси -ичн-, -ічн- (-їчн-), -арн- (-ярн-) продуктивні в прикметниках, похідних від іменників іншомовного походження. Вони виражають відношення до певної галузі науки, громадсько-політичного напряму тощо: історичний, гуманітарний, молекулярний.

І звідти ж:

Ціла низка суфіксів формує якісні та відносно-якісні прикметники, мотивовані іменниковими або дієслівними основами: ...; -н- (сильний, активний, надійний, вичерпний, поважний, розумний, сонний); ...

Отже, якщо у людини є (її властиві) сила, надія, економія, то ця людина сильна, надійна, економна.

1
 • Дякую за роз’яснення, Yola. Але питань стосовно людини як раз немає. Людина — без сумніву «економна». Питання стосується сфери. Наприклад, сфера економного (чи економічного) друку.
  – Yuri
  Oct 8 '20 at 9:02
1

Чисто суб'єктивно я згоден з Yola — навіщо змішувати в одному прикметнику економічний значення «такий, що стосується економіки» і «такий, що стосується економії», хай економний буде «той, що стосується економії», а економічний — «той, що стосується економіки».

Але якщо глянути об'єктивніше, то серйозні словники дають слову економічний і значення «(який дає можливість зекономити що-небудь) вигідний у господарському відношенні», зокрема:

 • Зацитований Вами «Словник-довідник з українського літературного слововживання».

 • «Словник української мови» в 11 томах:

  3. Який дає можливість зекономити що-небудь; вигідний у господарському відношенні. Транспортування газу по трубопроводах дуже економічне (Наука і життя, 12, 1957, 3); ДТ-54 — більш досконалий, потужний і економічний трактор, ніж ті, що досі вироблялися на заводі (Іван І. Волошин, Самоцвіти, 1952, 79).

 • «Словник української мови» у 20 томах:

  3. Який дає можливість зекономити що-небудь; вигідний у господарському відношенні. Велике значення має постійний контроль основних функціональних параметрів двигуна, від яких залежить не тільки економічна ефективність, а й безпека виконання польотів (з наук. літ.); Транспортування газу трубопроводами дуже економічне (з наук.-попул. літ.).

  (Першу цитату з СУМ-20 викреслив я, бо вважаю її абсолютно недоречною: у словосполученні економічна ефективність прикметник економічна, я вважаю, означає саме «стосовний до економіки»; як-от: математичне очікування, статистична значущість тощо).

Після перечитування наведених Вами і мною прикладів, мені здається, що частині мовців не вистачає розрізнення між «той, що економить» і «той, що дозволяє зекономити комусь». Наприклад, економне таксі — для когось це буде не «таксі, що бере малу платню», а «таксі, водій якого береже пальне». Відповідно, частина випадків, коли потрібне значення «той, що дозволяє зекономити комусь», «вилазять» зі слова економний на слово економічний. Добре це (бо слугує точнішому розрізненню понять) чи навпаки (бо, можливо, наслідок вливу російської) — мені важко сказати.

2
 • Чудово про економічне як таке, що дозволяє зекономити.
  – Yola
  Sep 29 '20 at 12:17
 • Sasha, дуже дякую за те, що відчули неоднозначність вживання слова і пов'язані з цим труднощі вибору.
  – Yuri
  Oct 8 '20 at 9:05

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.