3

В інформаційній безпеці є термін "defence in depth" — коли захист організовано у кілька шарів (layers) і кожний шар протистоїть загрозі певного виду.

Також хотілося б знайти кращий аналог для "layer" у такому контексті. Схоже, що "коло безпеки" або "шар безпеки" ніде не використовуються.

2
  • Питанꙇа красше розмежувати окремими запитами. Sep 13, 2020 at 1:16
  • 1
    дякую, але в даному випадку це сильно пов'язані питання. Оборона складається з цих самих layers, тому це скоріш за все мають бути однокореневі слова Sep 13, 2020 at 5:41

1 Answer 1

2

Прямим перекладом буде оборона в глибинї, що і зробили Польською — obrona w głąb. Японцї натомість переклали як багатошарова оборона.

Таку тямку уже знають щонайменше два словника:

  1. Новий українсько-англійський словник 2016 (Є. І. Гороть, С. В. Гончарук, Л. К. Малімон, О. О. Рогач.)
  2. Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.])

Обидва перекладають як ешелонована оборона:

ешелонован||ий : ~а оборона defence in depth.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.