0

СУМ містить лише означення для розкидати. Натомість у СУМі відсутнє означення для розкидувати.

Розкидати: Кидати в різні боки які-небудь предмети, порушуючи порядок їх первісного розташування

Розкидувати:

Мені здається, що розкидувати - це продовжувана в часі дія, тоді як розкидати - це більше як факт такої дії. У минулому часі розкидали - це як завершена дія, а розкидували як така, що триває в певний момент часу.

Треба розкидати. Будемо розкидувати.

В uacorpus зустрічаються уривки, які спростовують мою думку:

  • Тварина квапилася, вона люто розкидала в обидва боки рослини, що ламалися під її вагою.
  • Дівчата приносили квіти з садів і розкидали їх по камінні вулиць.
  • чудовій вогкості яких купалися рослини і, здавалося, теж розкидали навкруги дощ дрібного білого бісеру.

Наскільки я тут правий? І якщо я не правий, то чому маємо ці два слова?

РЕД:

processing = ['prəʊsɛsɪŋ] опрацьо́вування/опрацюва́ння, обробля́ння/обро́блення

Наскільки я знаю обробляння - це багаторазова дія, тодя як оброблення - це одноразова. З форма наданої на e2u мені здається, що це саме має місце для опрацьовування/опрацювання. Отже, можна припустити, що ця частинка -ву- позначає багаторазовість дії.

1

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.