2

Підкажіть, будь ласка, як за новим правописом треба писати терміни, частина яких записується англійською. Приклади: "Email клієнт"/"Email-клієнт", "MAC адреса"/"MAC-адреса".

2

Мені непросто зараз логічно обґрунтували, але…

Немає підстав писати окремо, бо українська мова, на відміну від англійської, здається, не має атрибутивних іменників (іменників, що виконують функцію прикметників). Наприклад, ми не кажемо / не пишемо «tennis ball» (де «tennis» — укр. «теніс» — іменник, що виконує роль прикметника, а «ball» — укр. «м'яч»; дослівно було б «теніс м'яч»), ми кажемо «тенісний м'яч» (де «тенісний» — справжній прикметник) або ж намагаємось утворити якесь складне слово (щось типу «тенісом'яч» чи «теніс-м'яч»; ці приклади надумані, але вживаються, наприклад, «глибиномір», «фітнес-клуб»). Тобто у Вашому випадку вибір може бути лише між написанням разом та дефісним написанням (якщо Ви, звісно, не використовуватимете граматичні прикметники на зразок «імейловий клієнт», «поштовий клієнт»).

Правила вибору між написанням разом і через дефіс нетривіальні (вони, до речі, змінилися між 2015 і 2019 у бік частішого написання разом), але у випадку, коли перша частина слова лишається іноземною мовою, я не можу уявити написання разом. Тобто зостається лише варіант «email-клієнт», «MAC-адреса».

Формально під це можно спробувати підтягти:

 • § 36.2.2.а (сторінка 38):

  Правопис слів разом, із дефісом, окремо. <…> Складні іменники. <…> З дефісом пишемо: складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного звука. <…> Другий іменник складного слова відмінюємо, якщо перший: <…> визначає певну прикмету чи особливість предмета, особи, явища, названих другим: бíзнес-план, бі́знес-проє́кт, блок-систéма, буй-ту́р, ди́зель-мото́р, до́пінг-контрóль, дур-зíлля, жар-пти́ця, інтерне́т-видáння, інтерне́т-пóслуга, ко́зир-ді́вка, компа́кт-диск, кре́кінг-проце́с, піа́р-áкція, піа́р-кампáнія, розрúв-трава́, фан-клýб, фі́тнес-клуб, чар-зі́лля…

 • § 36.2.2.г (сторінка 38):

  Правопис слів разом, із дефісом, окремо. <…> Складні іменники. <…> З дефісом пишемо: складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного звука. <…> Другий іменник складного слова відмінюємо, якщо перший: <…> є невідмінюваним іменником іншомовного походження: сýші-бар, караóке-бар…

 • а у випадку «MAC-адреси» (media access control address) ще й § 35.5.7 (сторінка 36):

  Правопис слів разом, із дефісом, окремо. Загальні правила правопису складних слів. <…> Складні слова без сполучного голосного звука. <…> З дефісом пишемо: <…> ініціальну абревіатуру, написану великими або малими літерами, з будь-яким словом: ВІЛ-інфéкція, ДНК-анáліз, ДНК-експерти́за, ВІП-зáла, е-декларувáння, е-декларáція…

На практиці у випадках, коли слово логічно мало б писатися разом (а не через дефіс), але воно являє собою поєднання іншомовної й української частин (тому його банально неестетично писати разом), іноді використовують апостроф: «email'ова адреса», «за'approve'ти запит» тощо. Але, по-перше, як ми бачили вище, Ваші випадки навіть суто логічно мають писатися через дефіс (бо цілком вписуються під відповідні правила), а по-друге, таке написання через апостроф ніде не регламентоване (тобто якщо його й можна десь використовувати, то лише в неформальному листуванні).

6
 • Дякую за відповідь! – Олена Aug 13 '20 at 11:11
 • @Олена, якщо Вас влаштовує відповідь, то Ви можете натиснути «✓», щоб позначити її прийнятою. – Sasha Aug 13 '20 at 11:28
 • 1
  Зробила. Вибачайте, я новенька) – Олена Aug 13 '20 at 11:33
 • 1
  У випадках на кшталт "заапрувити" краще все-таки писати все українською :) – Kreiri Aug 14 '20 at 4:02
 • 1
  @Kreiri, не знаю… З естетичної точки зору — так. Але з практичної: (1) може бути схожість зі справді українськими словами; (2) кириличну транслітерацію не завжди очевидно як «декодувати» назад в англійське слово (в англійській є майже офомони, плюс не завжди люди одним способом транслітерують). – Sasha Aug 14 '20 at 6:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.