2

Я бачив у словнику що наголос завжди на першій літері «і» але часто чую наприклад «чоловікИ» та «чоловікІв». Як насправді правильно?

1
 • «чоловікИ» - це Окличний відмінок множини Jan 24, 2021 at 3:56

2 Answers 2

6

Мені здається, тут фігурують два різні явища.

 1. Наголос є рудиментом двоїни. Порівняйте:

  два чолові́ки,
  усі чоловіки́.

  Чи вживається двоїна в сучасному мовленні?

 2. Різниця між формами чоловік проти чоловіків — для різних значень слова.

  Примітка. Деякі іменники чол. роду мають і нульове закінчення (основу): ватів (ват), кіловатів (кіловат), татів (тат), чобіт, а також після числівників: сім днів (і день), сто раз (і разів), але днів сім, разів сто; сім чоловік, тобто «сім осіб», але сім чоловіків — «сім осіб чоловічої статі», чоловік із двісті, а також ті іменники, що втрачають у множині суфікси -ин, -їн: болгар, громадян, селян, татар; але: грузинів, осетинів. — Словник.ua

1

Наголос називного відмінка необов'язково зберігається в інших відмінках.

Щодо форм конкретно слова чоловік, то різні матеріали чомусь подають різні наголоси:

 • Деякі, зокрема «Російсько-український словник» Кримського та Єфремова, «Українська літературна вимова і наголос» (Жовтобрюх М. А., 1973, «Наукова думка»), «Культура мови на щодень» (під. ред. С. Я. Єрмоленко, 2000, «Довіра»), подають основний наголос чоловіки́, чоловікі́в (але два чолові́ки).

 • Деякі, зокрема «Словник наголосів української літературної мови» (М. І. Погрібний, 1959, «Радянська школа»), подають паралельні наголоси без уточнення значень: чолові́ки й чоловіки́, чолові́ків і чоловікі́в.

 • Деякі, зокрема «Словники України online» від УМІФ (але чи не помилка там?), подають наголос чолові́ки, чолові́ків у всіх значеннях.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.