6

Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) подає переклад дієслова mute наступним чином:

mute 2. сти́шувати//сти́шити, приглу́шувати//приглуши́ти (сурдиною тощо) [mjuːt]

За тлумаченнями, що їх подає СУМ-11, обидва варіанти мають підхожі визначення:

ПРИГЛУШУВАТИ, ую, уєш і рідко ПРИГЛУШАТИ, аю, аєш, недок., ПРИГЛУШИТИ, глушу, глушиш, док., перех. 1. Зменшуючи силу якого-небудь звуку, робити його мало чутним або зовсім нечутним.

СТИШУВАТИ, ую, уєш і рідко СТИШАТИ, аю, аєш, недок., СТИШИТИ, шу, шиш, док., перех. 1. Робити тихішим, не дуже чутним, приглушувати (звук, шум і т. ін.).

Оскільки жоден зі словників проєкту e2u не містить перекладу терміну unmute, доводиться створювати антонім.

Спираючись на опис префіксальних моделей дієслівного термінотворення у публікації Специфіка префіксів ВІД- і РОЗ- у дієслівних термінах зі значенням «зворотна дія» (А. Руссу), найближчими за сенсом моделями до слів приглушувати та стишувати вбачаються модель 1.3.б з префіксом від- (віді-,од-,оді-) та модель 2.3 з префіксом роз- (розі-):

1.3.б. «Позбавляти / позбавити об’єкт від певної властивості» – для перехідних дієслів

2.3. «Позбавляти /позбавити об’єкт від певної властивості»

Але проблема в тім, що пошук у ГРАК v8 за запитами відтиш* та розтиш* не надає жодних знайдень, так само, як і тотожні пошуки у ВЕСУМ (відтиш*, розтиш*) та у словниках проєкту r2u (відтиш*, розтиш*). Із гіпотетичним антонімом розглушувати та сама ситуація: ГРАК, ВЕСУМ та r2u

Отже, постає питання: який з простих відповідників точніше передає значення mute та яким чином утворити до нього антонім, щоб така пара якомога повніше відповідала вимогам ДСТУ 3966-2009 до вдалих термінів (пункт Г.2 додатку Г)?

Додаток Г

<…>

Г.2 Предметні сфери і властиві їм поняття різноманітні та багатогранні. Але є спільні ознаки, які визначають суть будь-якого терміна як лексичної одиниці, якою позначено певне поняття. Щоб виконувати свої функції, термін має задовольняти такі вимоги:

— системність (Г.2.1);

— відповідність лексичного значення терміна позначеному ним поняттю (Г.2.2);

— однозначна відповідність терміна поняттю (Г.2.3);

— раціональна стислість (Г.2.4);

— стилістична нейтральність (Г.2.5);

— словотворча (дериваційна) здатність (Г.2.6);

— мовна правильність (Г.2.7);

— переважність рідної мови (Г.2.8);

— згармонізованість (Г.2.9);

— наявність визначення поняття (як виняток є терміни без визначення поняття) (Г.2.10).

2
 • 2
  KDE і Microsoft перекладають це як «вимкнути звук/мікрофон» і «увімкнути звук/мікрофон». Було б добре придумати коротший переклад, але це напевно буде щось нове, а не широковживане.
  – Sasha
  Jul 29, 2020 at 7:35
 • Дякую за коментар, він наштовхнув мене на необхідність уточнення вимог до цієї пари термінів, тож я відредагував питання. Так, мене цікавлять саме прості відповідники, що відповідають вимогам ДСТУ 3699-2009 до вдалих термінів
  – strixaluco
  Jul 29, 2020 at 14:17

2 Answers 2

2

Здається, таких відповідників наразі не існує. Я теж досліджував це питання, коли працював у локалізації програмного забезпечення. Тож рекомендую до використання «Вимкнути/увімкнути звук». «Стишити/Розтишити» звучить, на мою думку, непогано, але оскільки такі терміни зараз ніде не використовуються великими корпораціями, я б не радив їх уводити задля запобігання скарг користувачів на незрозумілість інтерфейсу.

3
 • На жаль, «Вимкнути/увімкнути звук» погано задовольняє вимогу словотворчої (дериваційної) здатності (Г.2.6), на відміну від «Стишити/Розтишити». Цікаво якими стандартами чи рекомендаціями обумовлена ваша порада уникати термінів через невикористання великими корпораціями.
  – strixaluco
  Sep 8, 2020 at 23:29
 • Я загалом згоден з Andre Polykanine. Якщо ми не пишемо відразу українською, причому якісь вузькоспеціалізовані речі, а перекладаємо, причому для широкого загалу, то зазвичай ми не маємо можливості написати явний глосарій (під тим-то ми маємо на увазі те-то, а під тим-то — те-то) — і в такому випадку зрозумілість, по-моєму, важить більше за перераховані @strixaluco вимоги до термінів (власне, навіть непевен, що у випадку, про який я пишу, це взагалі називається терміном); тобто ті критерії — це добре, але якщо ми не можемо підібрати ідеальне слово(сполучення) — доведеться користуватися іншим.
  – Sasha
  Sep 9, 2020 at 4:38
 • Це, звісно, суто моя суб'єктивна думка. Можу помилятися.
  – Sasha
  Sep 9, 2020 at 4:42
1

Власне mute можна перекласти як німий або, щоб було дієслово, знемовити. Але якщо треба ще й антонім, то тоді на думку спадають лише мовний/безмовний.

1
 • Дякую. Я уточнив вимоги до пари термінів і відредагував питання, тож можливо ви забажаєте і відповідь відредагувати.
  – strixaluco
  Jul 29, 2020 at 16:33

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.