2

"Перекладаємо PMBOK Lexicon та ISO Vocabulary в рамках проєкту ""PMBOK та PM ISO українською"". Намагаємося підбирати прості переклади, але такі, що передають сенс оригінальних англійських термінів.

Наш варіант:

  • Матриця простежуваності вимог

Чи це корректний та граматично правильний переклад?

Визначення терміну Requirements Traceability Matrix [там][1] таке:

Requirements Traceability Matrix. A grid that links product requirements from their origin to the deliverables that satisfy them.

[1]: https://wiki.friendsofcnm.org/en/Requirements_Traceability_Matrix "

1

1 Answer 1

1
  • Матриця простежності вимог.

Простежність утворив за аналогією з перевірність. І виявляється, що таке слово вже є у словнику:

traceability 1. відсте́жність, просте́жність 2. трасо́вність

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.