2

"Перекладаємо PMBOK Lexicon та ISO Vocabulary в рамках проєкту ""PMBOK та PM ISO українською"". Намагаємося підбирати прості переклади, але такі, що передають сенс оригінальних англійських термінів.

Варіанти:

  • близько-критична операція
  • майже критична операція
  • операція, близька до критичної
  • потенційно критична операція

Визначення терміну Near-Critical Activity там таке:

Near-Critical Activity. An activity with a total float that is deemed to be low based on expert judgment. See also critical path, free float, near-critical path, and total float.

1
  • Значення слова/словосполучення треба пояснювати так, щоб користувачу не доводилось переходити за посиланнями. Тут мені довелось це зробити, бо незрозуміло, що таке total float. Також необхідно перекладати, а не давати пояснення лише англійською.
    – Yola
    Commented Jul 16, 2020 at 14:08

2 Answers 2

1

Словник e2u подає:

near-critical a майже критичний.
near-critical ма́йже крити́чний, білякрити́чний, близьки́й до крити́чного зна́чення

Я б обрав білякритична, бо одним словом.

0

Термін критична діяльність відноситься до будь-якої конкретної діяльності за розкладом, яка є частиною критичного шляху, який відбувається в межах графіку проекту.

Критично-необхідна операція

Життєво необхідна діяльність

Ключовий процес життєзабезпечення

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.