2

Перекладаємо PMBOK Lexicon та ISO Vocabulary в рамках проєкту "PMBOK та PM ISO українською". Намагаємося підбирати прості переклади, але такі, що передають сенс оригінальних англійських термінів.

В якості варіантів перекладу Scope розглядаємо такі варіанти:

  • Зміст
  • Вміст

Варіант "об'єм" відкинули, як занадто "фізичний". Варіант "обсяг" використовуємо в перекладі таких термінів:

  • Earned Value / Освоєний обсяг
  • Earned Value Management / Метод освоєного обсягу
  • Planned Value / Заплановий обсяг

Є ціла низка термінів, пов'язаних із Scope:

Визначення термінів можна подивитися за посиланнями вище.

1 Answer 1

1
  • Межі проєкту
  • Заявлені межі проєкту
  • Відлікові межі
  • Розповзання меж
  • План ... межами

Ще можна було б використати кордони.

scope [skɘʋp] n
1. межі, рамки;
2. масштаб, розмах, сфера, поле (діяльності);
3. можливість, простір, свобода (дій);
4. кінцева мета; задум; основна ідея;

Варіантів хоч греблю гати.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.