2

Перекладаємо PMBOK Lexicon та ISO Vocabulary в рамках проєкту "PMBOK та PM ISO українською". Намагаємося підбирати прості переклади, але такі, що передають сенс оригінальних англійських термінів.

Є ціла низка термінів, пов'язаних із Governance:

Визначення термінів можна подивитися за посиланнями вище.

Складність перекладу полягає у тому, що потрібно одночасно перекласти декілька термінів так, щоб розрізнити їх зміст. Це такі терміни:

  • Management (наприклад: Project Management, Program Management, Portfolio Management)
  • Leadership
  • Governance (наприклад: Project governance, Program governance, Portfolio governance)
  • Stewardship (новий термін в PMBOK 7)
3

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.