14

У фразах, де порівнюється деяка характеристика двох об'єктів, як правильно добирати сполучник у випадку, коли усі вони більш-менш підходять?

ЧИМ¹, НІЖ (у значенні 2), АНІЖ, ЗА² (у значенні 1.29)

  • Жито вище, ніж овес; День довший, ніж учорашній
  • Жито вище за овес; День довший за учорашній
  • Жито вище, чим овес; День довший, чим учорашній

Цікавить покрокове правило, за допомогою якого можна добрати правильний сполучник.

Оновлено: у коментарях слушно нагадують, що є ще сполучники від і як:

  • Жито вище від овса
  • Жито вище, як овес

¹ Серед наведених значень, СУМ не включає того самого значення, що для інших наведених сполучників. Чи означає це, що використання «чим» у цьому контексті є русизмом?
² Чомусь СУМ вважає порівняльне за — прийменником, а не сполучником.

0

1 Answer 1

3

Перш за все слід звернути увагу, що за інформацією, яку вдалося відшукати, зокрема, в таких джерелах:

Посібник "Українська мова" з ресурсу Електронні посібники ВНТУ,

Онлайн-курс "ЛАЙФХАКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ" з курсів EdEra,

Довідник з української мови з ресурсу підручників,

«Як ми говоримо» Бориса Антоненка-Давидовича,

Рубрика "Уроки української" від професора Наталії Шумарової в газеті "Факти і коментарі",

вищий ступінь порівняння прикметників звичайно вимагає після себе прийменників від, за, над, проти, порівняно з з відповідними відмінками або сполучників як, ніж (аніж):

«Страх — більший від переполоху» (М. Номис);

«Це буде мій твір, може, кращий за ті, які ви читали» (М. Коцюбинський);

«У дружбі він свої чуття гартує, у нім сильніше «наше» над «моє» (І. Муратов);

«У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим» (Т. Шевченко);

«Повітря в горах — дуже прозоре, отже, й видимість тут стала набагато краща, ніж на рівнині» (О. Гончар).

Стверджується, що відступи від цього правила, коли, аби утворити вищий ступінь прикметника, вдаються до прислівникової форми з родовим відмінком слова: «У зайця задні ноги довше передніх»; «Він розумніше свого брата», а також до вживання конструкцій із займенником/сполучником чим, є ненормативними і помилковими.

В той же час СУМ зазначає два випадки (один з яких позначено як розмовний), коли вживання сполучника чим є нормативним для порівняльних конструкцій:

ЧИМ

  1. спол. порівняльний. Вводить у складне речення порівняльне підрядне або член речення, маючи в наступному реченні або частині його співвідносне слово тим, рідше то. Цілину хіба орють парою? ну, ну! Так і у господарстві: чим більше рук, то і швидче [швидше] діло поспіє (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 122); Чим ближче під'їздив Андрій до села, тим серце його билось скоріше і сильніше (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 449);

// розм. Уживається після слів у ступені порівняння і приєднує речення, з яким що-небудь порівнюється; ніж. Скілько вже в мене є початого, та не покінченого?.. Скоріш море діжде погоди, чим моя робота — кінця (Квітка-Основ'яненко, V, 1955, 341); Він закидав книжки, брав у руки вила і обіцяв сам собі, що краще буде крутити бикам хвости, чим поїде на велелюдне позорисько, тобто поступати в університет (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 52).

Отже, якщо говорити про алгоритм ("покрокове правило"), як просить автор запитання, то я б сформулювала так.

  1. Визначаємо, порівняння має бути прийменниковим чи сполучниковим.

  2. Для прийменникового порівняння обираємо з-поміж від, за, над, проти, порівняно з. За бажанням автора. Прийменникові порівняльні конструкції зазвичай вживаються в межах одного простого речення (навіть якщо це просте речення є частиною складного).

  3. Для сполучникового порівняння обираємо як або ніж(аніж). Пам'ятаємо, що перед цими сполучниками ставиться кома, на відміну від конструкцій із прийменниковим порівнянням. Зрозуміло, що підрядні порівняльні речення можуть додаватися тільки за допомогою зазначених сполучників, а не прийменників.

  4. Для вживання порівняльної конструкції з чим перевіряємо на відповідність ознакам, зазначеним у СУМ.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.