2

Перекладаємо Organizational Enabler в рамках проєкту "PMBOK та PM ISO українською".

Наразі є варіанти "Організаційні фактори" або "Організаційні чинники", але, здається, жоден з них не передає змісту терміна.

Подивитися оригинальний текст можна тут, тут (потрібна реєстрація) i тут (потрібно платне членство).

Тлумачення з іншого джерела:

ORGANIZATIONAL ENABLERS are the skills and knowledge, the tools and resources, and the culture of the organization that will enable it to achieve strategy.


Спроба перекладу від Yola і Sasha:

ORGANIZATIONAL ENABLERS — це вміння і знання, інструменти і ресурси, а також культура організації, що уможливлюють (роблять можливими) виконання її стратегії.

2
 • Наведіть найвідповідніші/найпотрібніші для перекладу витяги з текстів.
  – Yola
  Commented Jun 29, 2020 at 21:57
 • Тобто фактично, як я розумію, шукається короткий відповідник для словосполучення «те, що надає можливість». Мені особисто не подобається дослівний переклад «уможливлювач» від Yola, тож нічого іншого, окрім неточних «фактор» і «чинник», я запропонувати не можу. До ряду «фактор, чинник, …» ще можна додати «агент», але це так само неточно (хоча може допомогти запобігти якимось конотаціям, властивим словам «фактор» і «чинник», але має власні недоречні конотації).
  – Sasha
  Commented Jun 30, 2020 at 8:41

2 Answers 2

1

Можна перекласти дослівно - організаційні уможливлювачі.

Ось кілька прикладів вживання слова уможливлювач:

 • Адміністрація як надавач послуг, уможливлювач та добрий приклад культури підприємництва.

 • Вони вчаться страхові, великому уможливлювачу згубних традицій.

 • Вчитель — ​головний уможливлювач усіх реформ.

1

У фейсбук-групі «Український переклад» пропонують «рушії організації».

Варіант від мене — «організаційні рушії». Приклади вживання словосполучення:

Екзекутива ствердила, що секретарі та організатори відділів і новостворений Відділ продажу забезпечення є необхідними для УНСоюзу як паралельно діючі організаційні рушії. // Стаття «УНСоюз виплатить понад мільйон долярів дивіденди своїм членам», український щоденник «Свобода», ч. 8 рік CXVI, Джерзі Ситі і Ню Йорк, 14-го січня 1989, с. 4.


Ми вважаємо, що кооперація — це основний організаційний рушій садівництва. // Стаття «Рушії українського садівництва» (інтерв'ю Олександра Карпенка з Дмитром Крошкою), журнал «Агроиндустрия», Журнал «Агроиндустрия», 05.01.2017, 06:26.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.