3

В російській мові є слово «закат». В українській використовують «захід сонця». Чи є відповідник, який буде синонімом і складатися всього з одного слова?

Якщо такого немає, то чи було б важливо створити таке слово, для того щоб розвивати мову?

2 Answers 2

7

Прямим відповідником російському закат є за́хід. Проблема в тому, що це слово має багато значень: це не лише природне явище чи частина доби, а й сторона світу та просто дія/засіб (як у «запобіжні заходи»). Утім, якщо контекст очевидний, то пояснювати «…сонця» необов'язково.

Також рос. «на закате» можна сказати одним словом навза́ходи/навза́ході/надза́ходи/надза́ході (оскільки щодо сторони світу й дій/засобів цей прислівник не вживається, то пояснення «…сонця» тут точно необов'язкове, хоча теж можливе).

Також можна сказати:

Останнє запитання залишу без відповіді, бо недостатньо компетентний, щоб на нього відповідати.

2

За́гра́ва — сяяння небосхилу під час заходу і сходу сонця.

Зірниця - яскраве освітлення горизонту перед сходом і після заходу сонця.

1
  • While this link may answer the question, it is better to include the essential parts of the answer here and provide the link for reference. Link-only answers can become invalid if the linked page changes. - From Review
    – improbable
    Commented Jan 7 at 19:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.