4

Іван Світличний, "Випадковий сонет":

І все ж я, випаденець, під замком

Сиджу собі, некондиційний виплід,

Складаю іспит на циганський випіт

(Колись би вже….. корова язиком).

У СУМ-11 є визначення слова "випіт":

ВИ́ПІТ, поту, чол., мед. Рідина, що збирається в тканинах і порожнинах тіла людини і тварини при запальних ураженнях.

Але вислову "циганський випіт" я знайти не можу.

2
 • 1
  Можливо, випитування, розмовне Jun 11 '20 at 5:29
 • @Sergei можливо, та поки версія bytebuster'a видається ймовірнішою.
  – P. Vowk
  Jun 11 '20 at 10:00
3

На мою думку, це те саме, що циганський піт. Словопедія:

цига́нський (холо́дний) піт пройма́є (охо́плює, пробира́є і т. ін.) / пройня́в (охопи́в, пробра́в і т. ін.) кого і без додатка. Хто-небудь дрижить від нервового збудження, страху, холоду і т. ін.; когось лихоманить.

 • — Зосю, циганський піт не проймає тебе? — гукають подруги (М. Стельмах);
 • Холодний піт його пройма, Затіпавсь весь плечима, Що хоче пити... сил нема… Мана перед очима (П. Грабовський);
 • Танцює без чобіт (Роман), умився так умився! Оце пробрав циганський піт, оце протверезився! (П. Дорошко).

Чому автор використав слово випіт? Ну, напевно, для співзвучності до слів випадок, випаденець, виплід та інших, що починаються на вип- і створюють лексичну основу вірша.

1

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.