13

Вікіпедія пропонує Кельн, але оскільки німецькою правильно Кьольн (Köln), то у мене закрався сумнів, а чи не є написання через "е" (Кельн) калькою з російської Кёльн/Кельн. Якщо українською правильно все таки через "е", то цікаво, чому саме так, а не інакше, і який шлях пройшло слово від оригінальної назви Кьольн (Köln) до Кельн.

1
 • 1
  Правопис ґрунтується на думці, що [œ], [ø:] ближчі до нашого "е", оскільки є огубленим [е]. Проте за такою логікою треба писати "Мінхен" замість Мюнхен, бо ж [ʏ] відсутнє в українській мові і є фактично огубленим [i]. Але вже що є.
  – xpoback
  Apr 28, 2020 at 10:49

2 Answers 2

10

Написання іншомовних назв українською не завжди точно відтворює оригінальне звучання (навіть серед можливих з точки зору української абетки та фонології варіантів часто обирається не найближчий). Частково — традиції, частково — тому що часто простіше транслітерувати, а не транскрибувати звучання.

 1. Український правопис 2015:

  § 91. E, Ö, EU

  1. Е передається літерою е: екватор, екзаменатор, електрика, енергія, ентузіазм, етап, ідеал, каре, силует, театр, фаетон, філе; Еквадор, Па-де-Кале, Теруель; Есхіл.

  Чому вони внесли німецьке ö в категорію букв і буквосполук, що звучать як е/є, мені невідомо але далі в примітці вони висловлюються ще конкретніше:

  Oe, ö, eu передаються літерою е: […].

  І серед прикладів навіть безпосередньо:

  Кельн

 2. Інструкція з передачі українською мовою німецьких географічних назв і термінів (2001) на сторінці ДНВП «Картографія»:

  +–––+––––––––––+–––––––––––+––––––––––––––––+–––––––––+
  | № | Німецька | Передача |  Приклади  |Примітки |
  |з/п|літера або|українською|        |     |
  |  |буквоспо- |  мовою  |        |     |
  |  | лучення |      |        |     |
  +–––+––––––––––+–––––––––––+––––––––––––––––+–––––––––+
  |             […]             |
  +–––+––––––––––+–––––––––––+––––––––––––––––+–––––––––+
  | 8.|ö, öh   |е     |Örtze – Ерце  |     |
  |  |     |      |Döbern – Деберн |     |
  |  |     |      |Öhna – Ена   |     |
  |  |     |      |Löhme – Леме  |     |
  |  +----------+-----------+----------------+---------+
  | 8.|oe    |е     |Oederan – Едеран|[œ], [ø:]|
  |  |     |      |Moers – Мерс  |     |
  +–––+––––––––––+–––––––––––+––––––––––––––––+–––––––––+
  

  Тобто теж Кельн, як би воно не писалося: Köln чи навіть Koeln.

  Це підтверджує і їхній газетир (покажчик) для Європи.

 3. Рекомендації щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих німецькою мовою на сторінці Державної служби інтелектуальної власності України рекомендує спочатку записати транскрипцію (транскрипційними знаками англійської мови), яка виглядатиме як kœln, а далі, відповідно:

  +–––––+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––––+
  |№ п/п|Транскрипційні знаки англійської мови|Українські літери|
  +–––––+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––––+
  |               […]               |
  +–––––+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––––+
  | 10 |         œ         |    е    |
  +–––––+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––––+
  

  Тобто теж Кельн.

До речі, рекомендації правопису не завжди збігаються з рекомендаціями Укркартографії. Іноді Укркартографія пропонує щось зовсім неоковирне з точки зору правопису і здорового глузду, типу Бразілія, а іноді, навпаки, передає точніше. Але в даному випадку рекомендації всіх трьох збігаються.

0
6

Так сталося бо умляут ö

У цій статті наводяться наступні відомості:

To pronounce the ö-sound, say “ay” as in day (or as in the German word See). While continuing to make this sound, tightly round your lips. Look in a mirror to make sure your lips are actually rounded. Voilà! The resulting sound is the ö-sound.

Тож ні українське е, ні українське ьо не зможуть точно передати звук.

Також зверніть увагу, що німецьке ö іноді записується діграфом oe, який читається так само як наведено вище. Також у братній до німецької нідерландській мові відсутній умляут ö, але присутній діграф oe, який взагалі перетворився на [u]

Тобто здавалось правильно було б перевести латинику в кирилицю як Коельн

Але за цим посиланням наведено приклад вимови Köln, який можна розібрати як кх[?]йн.

1
 • Диграф oe у нідерланській не "перетворився на [u]", він здавна послідовно використовувася для записування саме цього звука. Німецьке ö по суті не має абсолютно ніякого стосунку до нідердандського oe.
  – xpoback
  Jul 15, 2021 at 10:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.