5

Я виріс в Канаді в переважно Російськомовній сім‘ї і тільки недавно почав серйозно вчити рідну мову.

Є кілька правил в літературній мові, яких рідко чую в звичайних розмовах: вимовлення літери «Щ» як два окремі звуки і особливо правило вимовлення літери «В» в деяких випадках як у нескладове (ў), яке я тільки чую в західних говорах і старих записах як наприклад: https://youtu.be/DGArUxiSFBc.

Я помічаю, що часто люди тільки вимовляють цей звук на кінці слів і лише в деяких словах як наприклад «вовк».

Я розумію, що існують багато діалектів в Україні, але мені цікаво, чи є вагома причина таких і подібних правил дотримуватись у повсякденному мовленні? Чи краще так для мене вимовляти чи залишити такі нюанси для журналістів та інших.

Іще, хтось може будь ласка мені пояснити, у яких випадках вимовляти у нескладове? Принципи я знаю, але не завжди впевнений: «під впливом».

Чи вимовляється перша літера другого слова як у нескладове? Здається мені що після приголосного в кінці попереднього слова важко вимовляти тут «в» більш як «у».

17
 • 4
  Ласкаво просимо до Ukrainian Language.SE! Цей допис містить багато запитань одночасно, а наші правила передбачають одне запитання на допис. Окрім того, запитання «чи варто?» явно запрошують до суб'єктивних думок (opinion-based), на відміну від фактів та свідчень (facts and evidence). Треба дуже ретельно формулювати такі запитання, інакше вони будуть закриті як primarily-opinion-based. Див. How to Ask та Хороші питання і хороші відповіді Commented May 29, 2020 at 16:50
 • 1
  @IllyaRachkovskyy добрий день. Що цікаво: ваші питання не завжди про саму мову. Чому ви думаєте, що ваше мовлення має керуватися чимось? Говоріть так, як вам подобається. Мова реґламентується лише в певних колах: на телебаченні, в уряді, у школі, в університеті, в суді тощо. Щодо вашого особистого спілкування найкраща порада - це спілкуватися так, як вам найбільше подобається і найприємніше. Якщо ж вам знадобиться офіційна українська мова для офіційного спілкування - це інша справа. Тоді є чіткі правила вимови, якщо хочете виглядати якнайбільш "поважно".
  – P. Vowk
  Commented May 29, 2020 at 23:08
 • 2
  @P.Vowk і Sasha, вчергове звертаю вашу увагу на те, що коментарі існують лише з метою покращення самого допису (запитання). Усе інше, особливо ваші — цілком слушні — зауваження щодо можливої відповіді на запитання, є оффтопіком на цьому сайті і в усій мережі Stack Exchange. Не узурпуймо можливість відповісти на це запитання користувачам, які мають змогу та бажання написати повноцінні відповіді. Пропоную видалити цю стіну (напів-)відповідей у коментарях і зосередитися на порятунку запитання. Порятунку, бо запитання Needs more focus і може бути закритим, якщо не буде відредаговано. Commented May 30, 2020 at 2:16
 • 2
  @bytebuster можете закрити, не бачу сенс це питання вже змінювати. Я отримав інформацію і думки які шукав, дякую тим хто відповів. Постараюся наступного разу більш об‘єктивне і чітке питання задати Commented May 30, 2020 at 4:10
 • 1
  @IllyaRachkovskyy дуже заохочую вас далі ставити питання, відповіді на які вас цікавлять. Щойно матимете 20 репутації - я зможу створити чат, де зможу детальніше пояснити правила спільноти. Їх не так складно дотримуватися, і вони навіть часто допомагають самостійно знайти відповіді.
  – P. Vowk
  Commented May 30, 2020 at 12:48

3 Answers 3

2

"Щ" завжди вимовляється як "шч" у тому числі в розмовній мові (окрім як у словах "що", "ще" та похідних). Також, як російськомовному, пропоную зауважити твердість ч. Вимова накшталт щьо, чьоботи звучить смішно і ріже вухо. Щ в принципі неможливо вимовити як один звук, якщо у ньому вимовляти тверде ч, а не м'яке (російське) чь.

Слова що, ще та їхні похідні у розмовній мові дуже часто вимовляються зі звуком ш, проте це є нелітературним і вважається ознакою неосвіченої мови.


Нескладове ў - звук повністю аналогічний англійському w та польскому ł. Мати його ідеальну вимову не є обов'язковим, але варто зауважити, що в українській мові в ніколи не оглушується до ф як це відбувається у російській.

Я помічаю, що часто люди тільки вимовляють цей звук на кінці слів і лише в деяких словах як наприклад «вовк».

Так, багато де існує тенденція до заміни ў перед приголосними на в або навіть ф, але це не є літературним.

Іще, хтось може будь ласка мені пояснити, у яких випадках вимовляти у нескладове? Принципи я знаю, але не завжди впевнений: «під впливом».

Оскільки вимовити чотири голосних -двпл- дійсно важко, то нескладове ў перетворюється в звичайне складове у і словосполучення звучить як "під упливом", створюючи ше один склад. Власне так воно і має писатися (чергування у-в).


Як підсумок:

чи є вагома причина таких і подібних правил дотримуватись у повсякденному мовленні? Чи краще так для мене вимовляти чи залишити такі нюанси для журналістів та інших.

Звичайно, що при можливості найкраще вчити саме літературну вимову, проте в першу чергу я все ж рекомендував би звернути увагу на наступні пункти:

 • у літері щ звук ч має бути твердим
 • в ніколи не оглушується до ф
 • нескладове ў може перетворюватися у звичайне складове перед приголосними (явище "чергування у-в"), що не завжди відображається на письмі.

Ось можна почитати загалом про нескладові голосні в українській: https://zbruc.eu/node/41905

2
 • 1
  Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, чи існує офіційне джерело літературних правил, чи ці правила походять з безлічі різних джерел? Commented Nov 30, 2020 at 19:14
 • 2
  @IllyaRachkovskyy наскільки мені відомо, то єдиного офіційно затвердженого джерела накшталт правопису не існує. Натомість, є велика кількість робіт і літератури з фонетики, фонології та орфоепії української мови. Власне, у "літературній вимові" (як сукупності рекомендацій) є загальноприйняті речі (як згадані мною у відповіді), а є й дещо спірні. Наприклад, рівень закритості ненаголошених "е" та "о".
  – xpoback
  Commented Dec 1, 2020 at 20:17
0

"чи існує офіційне джерело літературних правил" Офіційне джерело — Атлас Української Мови. Подивіться: ніде нема шьо. Тілки шо й шчо. P.S. І сумно й смішно читать відповіді "знавців"

Олекса Синявський https://studfile.net/preview/2269711/page:2/

-1

Пане те що ви помітили, це нормальна частина української мови.

В давньоруській ч було саме м'яким. І це не ексклюзивний винахід російської мови. в багатьох джерелах зустрічаються паралельні форми,поряд з ѥ, ѧ, ю після ч писали також є, а, у. Наприклад, чѧдо—чадо [t͡ɕadɔ], чюдити—чудити [t͡ɕudɪtɪ]

звук ў теж є у ряді діалектів, особливо поліських, вони там мають ряд рис спільних для української та білоруської мов

В канаду емігрували в основному з західних терен. Тому в канадійському варіянті української багато саме рис південно-західного наріча, де ч саме м'яке.

Стосовно правил беріть приклад з англійської де базіліон різних варіантів та норм. хтось говорить амерікан інгліш, хтось британською. А самі брити тролять один одного що різні діалекти на островах нерозумілі між собою.

Україська літературна мова = це урізана лінгва франка, в першу чергу для потреб держави: освіти, телебачення, радіо, міжрегіонального спілкування.

Виробляйте свій стиль, і спілкуйтесь як вам подобається. ніхто в побуті не говорить літературною, та і воно нінада.

2
 • Your answer could be improved with additional supporting information. Please edit to add further details, such as citations or documentation, so that others can confirm that your answer is correct. You can find more information on how to write good answers in the help center.
  – Community Bot
  Commented Jan 29 at 14:56
 • За звук [ў] написали неточно. Звук [u̯~w], як алофон /в/, питомий для всіх українських говорів, не лише північних. Він уже був щонайменше в давньоруській мові, а скоріше й навіть у праслов'янській до певної міри, бо *v первісно було губно-губним/двогубним звуком, а для питомих мовців української й далі лишається двогубним. Окрім того, [u̯~w] походить не лише з *v, а й *l у сполуці *CъlC (*vъlkъ – "вовк"). Цей перехід присутній у всіх говорах, і, ясна річ, звук [ɫ] перейшов до [u̯~w], не [v] (між [ɫ] та [v] артикуляційно величезна різниця).
  – Антін
  Commented Feb 3 at 4:31

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.