2

Яке походження слова "нестелепний"?

1 Answer 1

1

Прикметник нестеле́пний я наразі не бачу в жодному словнику. Але де-факто він уживається (зокрема згадується в Д. X. Баранник, «Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови (на захист розмовного стилю)»).

Припускаю, що він походить від іменника нестеле́па, який уже фіксується частіше, зокрема в Грінченка, в інших і в «Словниках України online» від УМІФ.

Походження цього іменника «Етимологічний словник української мови» в 7 томах пояснює так:

очевидно, результат контамінації форм розтеле́па і недоте́па «тс.»

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.