6

Вже певний час не можу для себе винайти відповідь, як саме перекласти для використання, як в програмному забезпеченні для навігації, так і для повсякденного використання термін Point of Interest та його скорочення POI.

Цим терміном визначають певні об'єкти, що можуть зацікавити користувача на місцевості. Це можуть бути як магазини, лікарні, будь-які установи так і об'єкти інфраструктури - пожежні гідранти, поштові скрині й таке інше.

Туристичні довідники та каталоги можуть містити описи цікавих місць та розваг, на які варто звернути увагу – це також Point of Interest.

Поруч з цим також часто можна зустріти інший споріднений термін Area of Interest, AOI – територія що може цікавити як сама по собі, так і місце де знаходяться інші POI.

3
 • «Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки)» Кочерги й Мейнаровича (2010) перекладає point of interest як дослі́джувана [розгля́дувана] то́чка, обгово́рювана пробле́ма — але, здається, це не підходить (зовсім інший контекст). У вікіпедії ніяк не переклали — «POI».
  – Sasha
  Commented May 27, 2020 at 14:59
 • 1
  Бачив варіант перекладу (не українською, але у контексті навігації) "корисне місце".
  – Artemix
  Commented May 27, 2020 at 20:28
 • Як на мене основна проблема в тому, що в українській мові відсутнє саме поняття, яке б могло передавати сенс цього терміну. Так, наприклад, аптека або лікарня – можуть бути цікавими для вас, коли вони вам потрібні. В загальному сенсі в них немає нічого цікавого. В них є "користь", але таки ж знов, тільки у відповідному контексті вживання. Мурал, пам'ятник вже важко назвати "корисним місцем". Продовжую пошуки, сподіваюсь на допомогу спільноти.
  – andygol
  Commented May 28, 2020 at 18:09

2 Answers 2

4

У тлумачному словнику можна побачити що слово "інтерес" має досить широке значення (цікавий приклад до третього значення, що пов'яюзує інтерес і кав'ярню):

 1. Увага до кого-, чого-небудь, зацікавлення кимось, чимось.
 2. Вага, значення.
 3. перев. мн. Те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст чиїхось думок і турбот; прагнення, потреби. Кав'ярня була серцем села, куди збігались усі інтереси людності (Михайло Коцюбинський)
 4. перев. мн. Те, що йде на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмсь прагненням, потребам.

Тому, як на мене, слово "інтерес" у своїх різних значеннях може бути використане і до "цікавого місця" як туристичного об'єкту, і до "корисного" як автозаправка. Тому "точка інтересу" має право на існування.

Пошуки прикладів використання дають декілька областей знань, де використовують термін "точка інтересу" - навігація, туризм, комп'ютерний зір:

 • Туризм - сайт "Херсон Daily": "завершується робота щодо розробки збірки вело та пішохідних туристичних маршрутів Херсонщиною «Херсонщина – точка інтересу»"
 • Навігація - сайт Lexus, інструкція з користування навігатором: "Щоб знайти точки інтересу (ТІ), перейдіть в головне меню, натиснувши кнопку [МЕНЮ]. Перейдіть в [Місце призначення] та оберіть [Пошук]".
 • Комп'ютерний зір - наукова стаття "Виявлення точок iнтересу методом iнтегральних проекцiй"
 • Комп'ютерний зір - наукова стаття "Виділення рухомих об'єктів цифрових зображень шляхом пошуку точок інтересу": "Точка інтересу – така точка сцени, зображення околу якої можна відрізнити від зображень околів всіх інших точок сцени. Важливою властивістю точки інтересу об’єкта є її інваріантність до змін освітленості або точки спостереження камери.
1
 • Дуже класна знахідка, як на мене. Взагалі слово інтерес у загальному вжитку хочеться бачити побільше)
  – P. Vowk
  Commented May 29, 2020 at 13:09
3

(something) of interest вказує на предмет дослідження чи обговорення. Залежить від контексту і не має прямого перекладу українською.

Однак, має набір більш розповсюджених визначень, такі як point of interest у туризмі, що може означати місця, цікаві для туристів.

Person of interest у розмові поліцейських може вказувати на підозрюваного.

Area of interest під час аналізу може вказувати на область значень, що містять значення, які є потенціальною відповіддю до вирішуваної задачі (points of interest). У точних науках може бути виражене ОДЗ (область допустимих значень).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.