2

Як перекладати абревіатури вже спитали, але як їх узгоджувати? Чи є загальні правила, за якими визначається рід абревіатури у реченні? Мабуть, для іншомовних це залежить від способу перекладу, але як?

Питання виникло у процесі обговорення узгодження COVID-19, це питання для обговорення загальних правил на противагу конкретному випадку.

1
  • Бачу, що тег називається скорочення, дещо пізніше розбиратимусь чи краще називати абревіатури скороченнями.
    – int_ua
    Commented May 13, 2020 at 9:59

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.