4

На екзаменах типу IELTS є наступні етапи: Writing, Reading, Speaking, Listening. Я хотів би дізнатись як правильно перекладати назви цих етапів українською.

Також ці слова можна розглядати як назви складових мови. Якщо в цьому значенні переклад має бути відмінним від перекладу назв етапів екзамену, то буду вдячний за пояснення відмінностей.

2
 • Я б сказав: письмо, читання, правопис (чи орфографія) і аудіювання (чи прослуховування). Перші два слова — це те, як воно, здається, називається в початкових класах школи. (Ще, як я пам'ятаю, у середній класах школи вивчали назви розділів науки про мову — як-от: фонетика, графіка, орфоепія, орфографія, лексика, морфологія тощо — але навряд Ви серед них знайдете прямі відповідники цим етапам.)
  – Sasha
  Commented May 12, 2020 at 17:59
 • Маю сумнїв, же то складови мови, скільки просто основні і загальні способи книжної мови, єсть шче, наприклад, мигова. Commented May 12, 2020 at 21:27

1 Answer 1

2

Частини IELTS це не Writing, Reading, Spelling, Listening, а: Listening, Reading, Writing, Speaking - перевірити можна на сайті британської ради.

Та сама британська рада перекладає ці розділи як:

тест складається з чотирьох розділів, це слухання, читання, письмо та говоріння.

Є альтернативні переклади від різних аґенцій.

Наприклад, international language center перекладає ці частини іспиту як "аудіювання, читання, письмова частина, усна мова"; а studway розуміють це як "розмовний модуль (Speaking), модуль зі слухання (Listening), читання (Reading) і письмо (Writing)".

Але "правильним" варіантом, від якого можна відштовхуватися, я би вважав сайт британської ради, адже саме в їхніх приміщеннях проводиться офіційне тестування.

9
 • Для рівноваги наростків є можна додати писанє. Commented May 12, 2020 at 21:18
 • а чому не писання?
  – Yola
  Commented May 12, 2020 at 23:16
 • @Yola я думаю, це і малося на увазі. Просто у випадку stegetsj це буде писанє, читанє, слуханє, говорінє. Але я вигадувати тут нічого не хоче. Це ж про конкретний іспит питання.
  – P. Vowk
  Commented May 13, 2020 at 10:08
 • 1
  @Yola так а в чому проблема зі словом "письмо"?
  – P. Vowk
  Commented May 13, 2020 at 13:58
 • 1
  @Yola не думаю, що справді має бути підстава, якщо це слово широко вживане. В корпусі парасоль (ГРАК), наприклад, воно трапляється вдвічі частіше за "писання". Якщо врахувати, що і в першого, і в другого є інші значення, то однаково маємо частіше використання "письма", тому я би не прискіпувався до цього моменту. Впевнений, що серед 14 000 результатів знайду купу прикладів, коли "авторитетні люди" використовують "письмо" саме в потрібному тут значенні. Мова не має бути як проґрамний код)
  – P. Vowk
  Commented May 13, 2020 at 21:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.